,,Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților din cursul inferior a rîului Nistru prin renovarea drumului L - 510 Ștefan Vodă - Talmaza" -

În luna octombrie 2015 au fost inițiate lucrările pentru etapa a III-a proiectului, care prevede reparația capitală a drumului de acces spre satul Cioburciu. Conform proiectului, este preconizat reparația unui sector de drum cu o lungime de 2,65 km, dintre care 2,2km în variantă albă, iar 0,4 km în variantă beton asfaltic.