,,Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților din cursul inferior a rîului Nistru prin renovarea drumului L - 510 Ștefan Vodă - Talmaza" -

În etapa a II-a a proiectului, de către antreprenorul general SRL "Nou Const" au fost executate lucrări de construcție a drumului Ștefan Vodă - Talmaza pe un sector de 10.2 km.