Prima   -  Planificare și programare regionala   -  Strategii și programe naționale
Strategii și programe naționale
Adaptarea Agendei 2030 de dezvoltare durabilă la contextul Republicii Moldova
Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 este foarte complexă, cuprinzând 17 obiective generale și 169 de obiective specifi ce care includ toate aspectele-cheie ale dezvoltării: (i) economice, (ii) sociale și (iii) de mediu. În acest mod, Agenda 2030 a fost concepută astfel...
06.11.2019     
   
   
PLAN DE ACȚIUNI SNDR 2013-2015
01.10.2013