Prima   -  Presa   -  Noutăți - Au fost aprobate Caietele de sarcini pentru contractarea lucrărilor în cadrul proiectelor de reabilitare și construcție a infrastructurii drumurilor în localitățile Hârtop, raionul Cimișlia, și Feștelița, raionul Ștefan Vodă, precum și pentru construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni

Au fost aprobate Caietele de sarcini pentru contractarea lucrărilor în cadrul proiectelor de reabilitare și construcție a infrastructurii drumurilor în localitățile Hârtop, raionul Cimișlia, și Feștelița, raionul Ștefan Vodă, precum și pentru construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni

   
20.03.2017   137 Accesări  

Astăzi, la sediul ADR Sud s-a întrunit în ședință Grupul de lucru creat pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor privind reabilitarea și construcția infrastructurii drumurilor în localitățile Hârtop (r-l Cimișlia) și Feștelița (r-l Ștefan Vodă), precum și a celui care vizează "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni".

Grupul de lucru, din componența căruia face parte, în calitate de reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Igor Malai, șef adjunct al Direcției generale Dezvoltare regională, a discutat, în prezența beneficiarilor proiectelor nominalizate, condițiile de participare a agenților economici la licitațiile publice care vor fi, în perioada imediat următoare, anunțate, stabilind, totodată, documentația care necesită a fi prezentată, cerințele care urmează a fi înaintate față de ofertanți și criteriile de evaluare a ofertelor.

Astfel, s-a decis că ofertanții care vor dori să se înscrie în cursa pentru atribuirea contractelor pentru cele trei proiecte de infrastructură a drumurilor și de canalizare, aprobate pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională în anul 2017,  vor prezenta capacitatea tehnică și experiență similară în cadrul unor anterioare proiecte, dotarea cu tehnică și utilajul necesar, cifra medie de afaceri în decursul ultimilor trei ani ș.a.

De asemenea, pentru desfășurarea în termeni rezonabili a lucrărilor în cadrul proiectelor sus-menționate, membrii grupului de lucru au convenit asupra faptului ca, printre cele mai importante criterii asupra cărora să fie atrasă în mod deosebit atenția, în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, să figureze cel privind perioada de garanție a lucrărilor și termenul de execuție a lucrărilor. În această ordine de idei, grupul de lucru a stabilit marja minimă a acestor criterii care urmează să fie luată în considerare de către agenții economici doritori de a participa la licitațiile publice.

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Ofertele ce vor conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietele de sarcini aprobate pentru proiectele "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34 - Sârma - Tomai - Sărăteni- Hârtop -la rețeaua de drumuri naționale - R3", "Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina", "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni", vor fi considerate neconforme şi vor fi respinse.