Prima   -  Presa   -  Noutăți - Lucrările de reabilitare a arterei rutiere care străbate localitatea Hârtop și asigură accesul cetățenilor din comună la rețeaua de drumuri naționale se află în plină desfășurare

Lucrările de reabilitare a arterei rutiere care străbate localitatea Hârtop și asigură accesul cetățenilor din comună la rețeaua de drumuri naționale se află în plină desfășurare

   
05.09.2017   1387 Accesări  

Satul Hârtop din raionul Cimișlia, transformat într-un adevărat șantier de construcții. În centrul localității se atestă, în decursul acestor zile, mare forfotă și agitație. Vuietul mașinilor și al excavatoarelor, șanțurile și mormanele de pământ care răsar de o parte și de alta a drumului, siluetele câtorva zeci de muncitori echipați,  ca la carte, cu căști galbene de protecție, par să încingă atmosfera și mai tare.

Sunt în toi lucrările de reabilitare a unei porțiuni de drum local de o lungime de 2,02 kilometri din centrul satului până la drumul național R3, prevăzute în cadrul proiectului investițional "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop-la rețeaua de drumuri naționale", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

Pentru a se asigura de buna desfășurare a lucrărilor în cadrul proiectului nominalizat, astăzi, 5 septembrie 2017, Maria Culeșov, directorul ADR Sud și specialiștii Secției management proiecte din cadrul aceleiași instituții s-au deplasat la fața locului și au organizat, în incinta Primăriei comunei Hârtop, o ședință de coordonare a acțiunilor care urmează a fi întreprinse de antreprenorul general „ACIT-TRANS" SRL conform proiectului de execuție. 

Ședința a fost desfășurată cu participarea primarului comunității beneficiare, Vladimir Medoni, a reprezentanților Inspecției de Stat în Construcții, a tuturor șefilor serviciilor desconcentrateîn teritoriul raionului Cimișlia, printre care Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Situații Excepționale, Inspecția Muncii, Centrul de Sănătate Publică etc., precum și a proiectantului, managerului de proiect și a responsabilului tehnic angajat în cadrul proiectului nominalizat.

Șefa ADR Sud, Maria Culeșov, a invocat asupra importanței și necesității unei astfel de întâlniri în cadrul căreia toate persoanele responsabile să aibă posibilitatea să se expună, să fie elucidate din start toate problemele și obiecțiile care există, astfel încât proiectul să fie, în cele din urmă, ajustat și îmbunătățit, cu acordul tuturor, iar părțile implicate să comunice eficient și să ajungă, în final, la o bună înțelegere și cooperare. "Or, cooperarea și conlucrarea sunt esențiale în procesul implementării cu succea a unui proiect investițional în domeniul dezvoltării regionale", a specificat doamna Culeșov.

În cele ce urmează, Andrei Rusnac, în calitate de responsabil tehnic angajat în cadrul proiectului investițional "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hârtop-la rețeaua de drumuri naționale", a făcut o succintă prezentare a lucrărilor care urmează a fi executate, înaintând unele propuneri constructive și soluții tehnice în ceea ce privește lățimea trotuarelor de ambele părți ale drumului, grosimea și calitatea plăcilor de beton din care urmează a fi amenajate respectiv la intrările în curțile gospodărești, a necesității scoaterii unor faze determinante etc.

La rândul lor, și alți participanți la ședință s-au expus, în limita atribuțiilor pe care le au, pe marginea propunerilor făcute de specialiști în scopul îmbunătățirii proiectului,  insistând asupra respectării tuturor normativelor de stat în vigoare în domeniul construcțiilor, a protecției mediului ambiant, a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități etc.

După ce va fi reabilitat și acoperit cu înveliș asfaltic, drumul de importanță locală urmează să asigure accesul celor 2500 de cetățeni ai satelor Hârtop și Mereni, care intră în componența comunei, la o infrastructură rutieră modernă și fără pericole.

Totodată, în cadrul proiectului dat se prevede și construcția a 3.1 km de drum nou între localitățile Mereni și Hârtop, care va contribui direct la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune, deoarece reparația porțiunii de drum în cauză va oferi posibilitatea de a îmbunătăți drumul de acces în zona economică Hârtop - Mereni. În prezent, această porțiune de drum este un drum improvizat de câmp. Acest drum reprezintă o conexiune unică între comunități și serviciile de urgență, care deseori, în condiții meteo nefavorabile, împiedică accesul acestora către localitățile respective.

"Necesitatea implementării acestui proiect este mai mult decât primordială, deoarece zona economică Hârtop-Mereni este specializată în agricultură și industrie agricolă, astfel economia regiunii este dependentă de buna funcționare a transporturilor și rețelelor de drumuri pentru acces la piețele de desfacere.", a specificat Vladimir Medoni, primarul comunei Hârtop.

Maria Culeșov, directorul ADR Sud, și-a exprimat și ea speranța că proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hârtop-la rețeaua de drumuri naționale"  va conduce nemijlocit la asigurarea unei conectivități durabile între localitățile cu potențial economic avansat din Regiunea de Dezvoltare Sud, contribuind astfel la ridicarea potențialului economic al localităților vizate în proiect și având impact pozitiv asupra fluxurilor de investiţii în regiune.

Proectul, în valoare totală de circa 38 milioane de lei, este finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, fiind inclus în Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203 din 20.03.17, în urma desfășurării unui concurs al propunerilor de proiecte și în baza deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.