Prima   -  Presa   -  Noutăți - INVITAŢIE de participare la Concursul pentru achiziţionarea, prin CVM, a serviciilor de responsabil tehnic a lucrărilor în cadrul proiectului„Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din satul Roşu, raionul Cahul”

INVITAŢIE de participare la Concursul pentru achiziţionarea, prin CVM, a serviciilor de responsabil tehnic a lucrărilor în cadrul proiectului„Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din satul Roşu, raionul Cahul”

   
11.01.2018   321 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță despre organizarea, în data  Concursului pentru achiziţionarea, prin CVM, a serviciilor de responsabil tehnic a lucrărilor în cadrul proiectului Conectarea  caselor individuale  la sistemul centralizat de canalizare din s. Roşu, r-nul Cahul. 

Invitaţie la concurs

pentru achiziţionarea prin CVM a serviciilor de responsabil tehnic a lucrărilor „Conectarea  caselor individuale  la sistemul centralizat de canalizare din

s. Roşu, r-nul Cahul"

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Sediul autorității contractante: R. Moldova, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12

 Numărul de telefon şi persoana de contact:  Dorin Coroian - specialist achiziții publice - 0 (241) 2 11 51

Obiectul achiziției:  Servicii de responsabil tehnic a lucrărilor Conectarea  caselor individuale  la sistemul centralizat de canalizare din s. Roşu, r-nul Cahul"

Cod CPV:   71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Cerințele față de bunurile/serviciile solicitate:

Nr.

d/o

Denumirea / serviciilor

Cod CPV

Caracteristicile tehnice / cerinţele

Cantitatea / volumul

Altă informaţie

1.

Servicii de responsabil tehnic a lucrărilor

71520000-9

Servicii de responsabil tehnic a lucrărilor Conectarea  caselor individuale  la sistemul centralizat de canalizare din s. Roşu, r-nul Cahul”

1 (buc)

 


         

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 18 ianuarie 2016, ora 10:00

 

Data/ora desfăşurării concursului     18 ianuarie 2018, ora 10:00

 

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă):  

 

cel mai mic preț, pe lista întreagă

 

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: pînă la finalizarea lucrărilor

 


Valuta şi modul de achitare: serviciile vor fi achitate în lei MD, prin transfer 

1 (buc)

 

 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Menţiuni privind garanţiile: nu se aplică.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1.  Oferta, original (valoarea ofertei să nu fie mai mare de 1 % din valoarea contractului de bază – 3 295 832,50 lei MD, cu TVA la cota 0 (zero), cu indicarea obligatorie a procentajului);

2. Copia legitimației de responsabil tehnic (Legitimația să fie valabilă și emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în domeniul corespunzător);

3. Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională (Certificatul valabil, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în domeniul corespunzător);

4. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (în cazul persoanelor juridice, emis de Camera Înregistrării de Stat);

5. Copia buletinului de identitate (în cazul persoanelor fizice);

6. Lista obiectelor supravegheate (în ultimii 3 ani);

7. Curricullum vitae (îndeplinit de ofertant).