Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" au evaluat activitățile desfășurate și au trasat sarcini de viitor

Membrii Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" au evaluat activitățile desfășurate și au trasat sarcini de viitor

   
07.05.2018   320 Accesări  

Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova", din componența căruia fac parte reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenției de Dezvoltare Regională Sud, APL de nivelele I și II, precum și exponenți ai societății civile, întreprinderilor prestatoare de servicii de apă și canalizare și alți actori și factori de decizie relevanți, s-au întrunit recent în ședință pentru a face un bilanț al activităților realizate și a trasa sarcini coomune de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat.

În cadrul ședinței, organizate în colaborare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a fost audiat raportul de progres privind implementarea proiectului pentru primele trei luni ale anului 2018, precum și activitățile planificate pentru trimestrul II al anului curent.

Astfel, potrivit managerului de proiect, Valeriu Porubin, de la începutul implementării proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" și până în prezent au fost întreprinse mai multe activități care s-au soldat cu rezultate concrete. A fost semnat între APL Acordul de cooperare intercomuntară privind prestarea serviciului AAC în comunitățile Leova, Iargara, Sărata Nouă, Filipeni, Romanovca, Hănăsenii Noi și Cupcui din raionul Leova. Totodată, în perioada de referință, în localitățile din aria proiectului au avut loc ședințe ale Comitetelor locale de cetățeni, în cadrul cărora au fost discutate subiecte ca: termenii de implementare a proiectului, perioada de începere a lucrărilor, termenul de dare în exploatare a apeductului și posibilitatea de conectare a populației, costurile de livrare către cetățeni a apei potabile etc. Au fost, de asemenea, întreprinse o serie de măsuri pregătitoare pentru elaborarea, în perioada următoarelor luni, a studiului privind analiza diagnostică a operatorului SA „Apă Canal Leova".

Valeriu Porubin a mai informat membrii CDL despre faptul că lucrările de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara de la priza de apă până la rezervoarele or. Iargara și de reabilitare și modernizare a stației de tratare a apei potabile din or. Leova se execută în strictă conformitate cu documentația de proiect și planul de execuție, sub supravegherea experților naționali și internaționali.

În cele ce urmează, membrii CDL al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" au purces la examinarea Planului de acțiuni care urmează a fi întreprinse în cadrul proiectului dat în trimestrul II al anului 2018.

În cadrul aceleiași ședințe a mai fost abordat și rolul organizațiilor societății civile în implementarea proiectlor cu finanțare din fondurile UE, la această temă având un cuvânt de spus reprezentanții IDIS Viitorul, organizație nonguvernamentală, selectată prin concurs pentru a monitoriza implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii de aprovizionare cu apă și de extindere a celei de canalizare în raionul Leova.

Reiterăm, că proiectul „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova" este finanțat de Uniunea Europeană, fiind implementat în decursul anilor 2017-2020, în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Valoarea estimativă o proiectelor parte componentă a MSPL AAC Leova și contribuția partenerilor este de:  4,50 milioane EUR - contribuția UE; 2,58 milioane EUR - contribuția Guvernului Germaniei;  până la 0,70 milioane EUR - contribuția FNDR; până la 0,33 milioane EUR - contribuția Consiliului Raional Leova.

În rezultatul implementării proiectului dat, peste 10,000 de locuitori vor fi conectați la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă și de canalizare ca rezultat al construcției a 52,4 km de rețea de apeduct interior, 22,8 km de apeduct magistral și 9,8 km rețea de canalizare. Totodată, stația de tratare a apei potabile din or. Leova va fi reabilitată, o stație de captare din râul Prut, două stații de repompare a apei potabile și o stație de pompare a apelor uzate vor fi construite.