Prima   -  Presa   -  Noutăți - A fost aprobată documentația de atribuire pentru contractarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco

A fost aprobată documentația de atribuire pentru contractarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco

   
18.06.2018   684 Accesări  

Membrii grupului de lucru pentru achiziții publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare din regiunea SUD, s-au întrunit astăzi, 18 iunie 2018, la sediul ADR Sud.

Drept subiect inclus în ordinea de zi a ședinței a fost aprobarea costurilor și volumelor adiționale de lucrări de proiectare Apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca, Etapa I și Etapa II.

Un alt subiect abordat a privit divizarea și lansarea a două licitații separate pentru: 

- Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco și

- Construcția rețelelor interioare din satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia inclusiv cu clauza suspensivă ce prevede executarea lucrărilor în dependență de disponibilitatea resurselor financiare.

Una dintre cele mai importante decizii luate în cadrul ședinței a fost aprobarea documentației de atribuire (licitație) pentru contractarea lucrărilor de construcție - Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco și lansarea procedurii de licitație cu publicarea anunțului despre lictație în BAP al Agenției Achiziții Publice Moldova, pagina web și alte surse de informare.