Prima   -  Presa   -  Noutăți - HelpAge Internațional angajează expert în dezbateri publice (termen extins)

HelpAge Internațional angajează expert în dezbateri publice (termen extins)

   
03.07.2018   234 Accesări  

CONCURS DE SELECTARE EXPERT  

Funcția: Expert dezbateri publice

Angajator / solicitant: AO HelpAge International

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Durata angajării: iulie – decembrie 2018 

Termenul limită pentru aplicare: 08 iulie 2018


CONTEXT

În perioada 02 ianuarie – 30 decembrie 2018 HelpAge International implementează proiectul ”Integrarea îmbătrînirii active în politicile publice în Republica Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. Proiectul dat își propune să asigure integrarea îmbătrânirii active în politici publice, să extindă accesul persoanelor în etate la servicii medicale și medicamente și să asigure o mai bună protecție socială a lor. Persoanele în etate continuă să fie una din categoriile sărace ale R. Moldova și la fel un grup social ale căror drepturi sunt mai des încălcate. În același timp persoanele în vîrstă ocupă o pondere tot mai mare în total populația țării și tendințele demografice trebuie luate în considerație la procesul de dezvoltare socio-ecnomic. În anul 2017 coeficientul de îmbătrînire (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani și peste la 100 locuitori) a constituit 17,2%, iar către anul 2050 se estimează o creștere a acestuia de pînă la 35%. De aceea îmbătrînirea trebuie să ocupe un loc important în procesul de elaborare a politicilor. Iar politicile publice trebuie ajustate să răspundă necesităților femeilor și bărbaților în vîrstă și să creeze un mediu favorabil pentru ca fiecare persoană să aibă oportunități de a îmbătrîni activ.

În acest context HelpAge International împreună cu un grup de organizații - membre ale Platformei pentru Îmbătrînire Activă – își propun să analizeze documentele de politici în vigoare și cele emergente din perspectiva necesităților vârstnicilor și să inițieze activități de pledoarie ca să asigure faptul că factorii de decizie iau în considerație recomandările de asigurare a unei îmbătrîniri active în țara noastră, atât la nivel național, cît și la nivel de comunitate.

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI RESPONSABILITĂȚI   

Expertul va lucra conform ghidajului Directorului HelpAge International și al Coordonatorului de Proiect și după caz, va lucra cu ONG-uri membre ale Platformei pentru Îmbătrînire Activă, care participă la implementarea proiectului sus-menționat. Sarcina de bază a expertului va fi oferirea suportului și expertizei pentru 3 ONG-uri locale, membre ale Platformei pentru Îmbătrînire Activă, în planificarea și moderarea dezbaterilor locale și monitorizarea rezultatelor, în scopul abordării problemelor persoanelor în etate din aceste localități și a mobilizării comunității la soluționarea lor. Expertul va fi disponibil să călătorească în localitățile țintă și să participe la ședințe de coordonare cu echipa HelpAge International în Chișinău.

Cerințe de abilități și experiență

Aplicantul va avea:

·        Studii sau experiență de activitate în unul din domeniile administrație publică, protecție socială, mobilizare comunitară, advocacy. 

·        Experiență în activități de mobilizare comunitară și desfășurare a dezbaterilor publice

·        Experiența de lucru în proiecte de asistență tehnică  

·        Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și a problemelor grupurilor vulnerabile   

·        Un avantaj va fi experiența de lucru în domeniul drepturilor persoanelor în etate și a îmbătrînirii

·        Cunoașterea limbii română este necesară pentru buna desfășurare a sarcinilor propuse. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj, la fel și a altor limbi.  

·        Abilități de efectuare a prezentărilor pentru evenimente și proiectare pe ecran, la fel a proceselor verbale, rapoarte.

 Documente și informație de aplicare

1.      Scrisoare de intenție, în care se va descrie experiență similară ca sarcinile solicitate și rezultate obținute în urma acestora, la fel și domenii de activitate anterioară care sunt relevante prezentei solicitări;

2.      CV-ul cu descrierea experienței profesionale și a altor abilități și cunoștințe, cu menționarea a 3 persoane de referință cu datele de contact.

3.      Oferta de preț exprimată în lei moldovenești, care să includă preț per zi de serviciu consultanță pentru pregătirea, moderarea dezbaterii publice, și preț servicii transport pentru călătorii pe teritoriul Moldovei, și de specificat dacă transportatorul este persoană fizică sau juridică. (Nr. total de zile de consultanță  estimat este 9 zile, cîte 3 zile pentru fiecare localitate țintă).

Persoanele interesate pot depune setul de documente pînă la 08 iulie 2018 inclusiv, la adresa de email: officehelpage@gmail.com sau prin poștă la adresa: Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge Internatioanal (în incinta Clădirii Asito), cu titlul ”Concurs expert dezbateri publice”.

HelpAge International își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau îl aplică mai tîrziu decît data limită, fără a fi notificați. Perioada estimată a desfășurării selectări este 16-20 iulie 2018. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, Dina Ciubotaru.