Prima   -  Presa   -  Noutăți - Localitățile Văleni din raionul Cahul, Republica Moldova, și Reni din regiunea Odesa, Ucraina, se aliniază la practicile europene de gestionare a deșeurilor

Localitățile Văleni din raionul Cahul, Republica Moldova, și Reni din regiunea Odesa, Ucraina, se aliniază la practicile europene de gestionare a deșeurilor

   
04.09.2018   80 Accesări  

Gestionarea eficientă a deșeurilor în scopul soluționării unei probleme majore de interes comun pentru Republica Moldova și Ucraina - cea a protejării mediului înconjurător  în regiunea Prutului Inferior și a Dunării de Jos - a constituit tema unui seminar regional organizat astăzi, în municipiul Cahul, de Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană.

Seminarul, care a întrunit participanți din ambele țări, printre care reprezentanți ai APL de nivelurile I și II din raioanele Cahul (Republica Moldova) și Reni (Ucraina), ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, Agenției Ecologice Cahul, ai instituțiilor de învățământ mediu de specialitate și profesional din municipiul Cahul, a fost desfășurat în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare mai eficientă a deșeurilor în Euroregiunea „Dunărea de Jos" (CleanTown)", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.

În deschiderea evenimentului, Maria Ajder, manager al proiectului, a specificat că acesta își propune să contribuie la extinderea sistemelor de colectare a deșeurilor în localitățile partenere - Văleni și Reni, inclusiv prin procurarea echipamentului necesar gestionării eficientea deșeurilor, desfășurarea, în rândul elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar și mediu profesional, a unor activități de sensibilizare/informare în scopul promovării sistemelor de gestionare a deșeurilor cu impact redus asupra mediului, a colectării selective a deșeurilor în localitățile beneficiare sus-menționate.

Potrivit Mariei Ajder, prin realizarea acestor activități de către partenerul principal al proiectului - Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană și partenerii săi - Primăria Văleni din raionul Cahul și ONG „Agricola" din regiunea Odesa, Ucraina, urmează asigure o mai bună protecție a mediului în Regiunea Prutului Inferior și a Dunării de Jos în ambele țări.

În cele ce urmează, Silvia Știrbeț, primar al satului Văleni, a vorbit despre oportunitățile pe care le oferă proiectul dat locuitorilor acestei unități teritorial-administrative, precum și despre provocările pe care le confruntă autoritățile publice locale în asigurarea unui management eficient de gestionare a deșeurilor. În acest context, primara a invocat necesitatea cooperării și depunii unor eforturi comune, susținute de către autoritățile publice locale și centrale, de către societatea civilă, instituțiile de mediu și alți actori în vederea soluționării unei probleme comune - de gestionare efiicientă a deșeurilor.

La rândul său, Viorica Cuțitaru, specialistă în cadrul ADR Sud, a informat participanții la seminar despre prevederile Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, elaborate în anul 2010 cu sprijinul proiectului "Guvernarea Deşeurilor - IEVP - Est", finanţat de UE şi implementat de către un consorţiu ghidat de Eptisa.

Totodată, reprezentanta ADR Sud a vorbit despre activitățile și pașii întreprinși de către instituția dată, inclusiv cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în vederea atingerii obiectivelor strategiei în cauză.

Referindu-se la realizările obținute până în prezent în domeniul asigurării unui management eficient de gestionare a deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, doamna Cuțitaru a relatat despre proiectele de dezvoltare regională implementate în sectorul dat cu suportul Fondului Național de Dezvoltare Regională, precum și la cele selectate ca fiind prioritare în rezultatul ultimului concurs al propunerilor de proiecte desfășurat în 2016 și incluse în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020.

De asemenea, specialista a recomandat persoanelor interesate să acceseze site-ul Agenției www.adrsud.md pentru a lua cunoștință de Studiul de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud, elaborat cu suportul: Proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de către Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, în numele Ministerului Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și cu suportul Guvernului României, Agenției Suedeze pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida) și Uniunii Europene.

La finele seminarului, Vladimir Gîrneț, asistent manager al proiectului „Creșterea capacității de gestionare mai eficientă a deșeurilor în Euroregiunea „Dunărea de Jos" (CleanTown)",  a prezentat obiectivele de management pentru conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă a rezervației biosferei „Prutul de Jos".

Iar reprezentanta Agenției Ecologice Cahul a făcut o retrospectivă a stării ecologice în raionul nominalizat, abordând în special problema stringentă a deșeurilor cu care se confruntă majoritatea localităților.

După o rundă de dezbateri pe marginea problemei deșeurilor,  participanții la seminar au încercat să identifice împreună soluții pentru provocările comune cu care se confruntă în gestiona rea acestora.