Prima   -  Presa   -  Noutăți - O delegație de experți din Letonia efectuează o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Sud

O delegație de experți din Letonia efectuează o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Sud

   
12.09.2018   340 Accesări  

O echipă de experți din Letonia se află, în perioada 11-12 septembrie a.c., într-o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Sud, cu scopul de a împărtăși din experiența țării lor și a oferi recomandări pe marginea unor aspecte legate de elaborarea documentelor de planificare strategică regională și asigurarea sinergiei cu inițiativele locale, gestionarea eficientă a deșeurilor, scrierea și implementarea proiectelor transfrontaliere ș.a.

Vizita experților letoni are loc în cadrul proiectului „Sprijinirea dezvoltării regiunilor din Moldova și Georgia prin promovarea participării cetățenilor și consolidarea capacităților de planificare și implementare a dezvoltării la nivel local și regional", implementat de Forumul Rural din Letonia în parteneriat cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Letoniei.

În cadrul unei mese rotunde, specialiștii ADR Sud au prezentat principalele caracteristici și particularități ale Regiunii de Dezvoltare Sud, s-au referit la cele mai relevante activități și rezultate obținute de Agenție în ultimii ani, au oferit detalii despre prioritățile de dezvoltare a Regiunii Sud și realizarea acestora.

Totodată, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a efectuat o retrospectivă a proiectelor implementate de instituție de la fondare și până în prezent, din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională, dar și cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), al Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

La rândul lor, experții letoni s-au referit la structura și atribuțiile instituțiilor de dezvoltare regională din Letonia, precum și la dezvoltarea economică a regiunilor din țara lor. Totodată, au vorbit despre experiența Letoniei în implementarea reformei teritorial-administrative după modelul danez, explicând cu lux de amănunte particularitățile acesteia, pașii întreprinși, părțile pozitive și negative.

Ținând cont de faptul că Republica Moldova se află și ea în pragul unei reorganizări teritoriale și administrative, experții letoni au venit cu unele concluzii și recomandări pe marginea implementării cu succes a acesteia, menționând, printre altele, că în realizarea acestui proces este foarte important dialogul cu oamenii, dar și efectuarea unei analize de impact ale posibilelor opțiuni de reformă.

De asemenea, în contextul vizitei delegației de experți din Letonia, ADR Sud a organizat o sesiune de discuții la tema gestionării eficiente a deșeurilor și un atelier de lucru în vederea elaborării și implementării proiectelor transfrontaliere. Printre cei ce au dorit să ia parte la aceste discuții și activități s-au regăsit reprezentanți ai administrației publice locale de nivelurile I și II, specialiști din cadrul Consiliilor raionale conducători ai întreprinderilor prestatoare de servicii publice, angajați ai Agenției ș.a.

Viorica Cuțitaru, specialistă în cadrul ADR Sud, a informat publicul despre prevederile Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, elaborate în anul 2010 cu sprijinul proiectului "Guvernarea Deşeurilor - IEVP - Est", finanţat de UE şi implementat de către un consorţiu ghidat de Eptisa. Totodată, reprezentanta ADR Sud a vorbit despre activitățile și pașii întreprinși de către instituția dată, inclusiv cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în vederea atingerii obiectivelor strategiei în cauză.

La rândul lor, experții letoni au venit și ei cu relatări despre experiența țării lor în asigurarea unui management eficient al deșeurilor, pe finalul discuțiilor expunându-se asupra situației precare în domeniul respectiv, existente în Republica Moldova, și posibilelor soluții de ameliorare a acesteia.

În concluzie la multitudinea de probleme și aspecte abordate în cadrul vizitei experților letoni în Regiunea de Dezvoltare Sud, Maria Culeșov, director al ADR Sud, a specificat: „Colaborarea noastră cu Letonia, bazele căreia au fost puse acum doi ani ca rezultat al parteneriatului dintre Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova, începe să prindă contur și sper ca, în timpul apropiat, să dea primele roade. Cu siguranță, avem ce învăța de la letoni. Împreună am reușit să identificăm perspective de dezvoltare comune, proiecte care vor aduce beneficii ambelor părți, dar mai ales cetățenilor din regiunea de Sud a Moldovei".

"Pe viitor ne propunem consolidarea cooperării între autorităţile publice locale şi oamenii de afaceri din Regiunea Sud și din Letonia, în vederea beneficierii de avantajele pe care le oferă Zona de Comerţ Liber cu UE", a menționat directorul ADR Sud.

În numele Ministerului Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, Veronica Iurcea, expert principal al Departamentului politică regională a Direcției planificare a dezvoltării regionale, a declarat: "Cu siguranță, cea mai mare valoare o reprezintă oamenii, iar pentru progresul relaţiilor dintre cele două ţări, elementul uman este esenţial. Pornind de la acest considerent, pot afirma că deschiderea Agenției de Dezvoltare Regională Sud mă îndeamnă să concluzionez că vizita în Moldova a fost un real câştig pentru ambele părţi şi un succes deplin al acestui demers. Sunt pe deplin convins că relaţiile bilaterale au un viitor trainic şi pozitiv, deschis pentru toate planurile care pot asigura propăşirea popoarelor noastre şi progresul celor două ţări".

Astăzi,12 septembrie, experții letoni urmează să aibă întrevederi cu edilul comunei Sărata-Răzeși din raionul Leova și reprezentanții Grupului de Acțiune Locală (GAL) "Lunca Prutului de Jos", în eventualitatea identificării, aplicării și implementării în comun a unor proiecte culturale și socio-economice.