Prima   -  Presa   -  Noutăți - Elveția va susține în continuare Republica Moldova în îmbunătățirea accesului durabil al cetățenilor la apă potabilă

Elveția va susține în continuare Republica Moldova în îmbunătățirea accesului durabil al cetățenilor la apă potabilă

   
05.12.2018   358 Accesări  

Atenuarea și adaptarea impactului schimbărilor climatice asupra producției agricole, inclusiv prin eliminarea impedimentelor la irigarea culturilor agricole; asigurarea implementării reformei funciare; realizarea reformei instituționale în domeniul protecției mediului  în scopul asigurării  capacităților necesare pentru implementarea politicilor în acest sector; îmbunătățirea calității apelor de suprafață prin implementarea sistemului de gestionare integrată a resurselor de apă; dezvoltarea sistemului de gestionare integrată a deșeurilor menajere solide şi a sistemelor de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor, care ar contribui la reducerea cantităților de deșeuri depozitate şi creșterea ratei de reciclare - despre acestea și alte obiective prioritare de dezvoltare au discutat, recent, în cadrul unei întrevederi, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, și Directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Caroline Tissot.

În cadrul dialogului, ministrul Nicolae Ciubuc a apreciat înalt suportul Biroului elvețian pentru cooperare și dezvoltare acordat în vederea implementării proiectelor de aprovizionare cu apă în regiunile nord și sud a țării. Totodată, oficialul moldovean și-a exprimat deschiderea în ceea ce privește inițierea în comun a unor proiecte noi pe segmentul cooperării moldo-elvețiene, ce ar veni să realizeze principalele obiective de dezvoltare a sectorului agricol al Republicii Moldova și în domeniul protecției mediului.

”Suntem recunoscători pentru suportul oferit în aprovizionarea cu apă de calitate a cetățenilor din mai multe sate a raioanelor Florești și Soroca, precum și în realizarea proiectul de  modernizare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Cahul, ce prevede extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă în 11 localități ale raionului Cahul. Sperăm să beneficiem în continuare de susținere în realizarea  proiectelor de îmbunătățire a accesului durabil al cetățenilor din mediul rural la apă potabilă de calitate și proiecte de protecție a mediului”, a ținut să precizeze, în cadrul discuțiilor, ministrul Nicolae Ciubuc.

La rândul său, Directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Caroline Tissot, a precizat că proiectele realizate și aflate în derulare sunt în deplină concordanță a priorităților strategice ale  Biroului de Cooperare al Elveției. De asemenea, oficialul și-a reiterat disponibilitatea de a susține țara noastră în continuare și a extinde domeniul de cooperare.

Precizăm că actualmente, în raionul Cahul, se află în derulare proiectul investițional „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco - Pelinei- Găvănoasa - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), implementat prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneri ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii, Deazvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Agenția de Dezvoltare Rregională Sud, Consiliul Raional Cahul, Primăriile Pelenei, Găvănoasa si Alexandru Ioan Cuza.