Prima   -  Presa   -  Noutăți - Au avut loc achiziții publice de contractare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoasa - Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I (Fazele I și II)

Au avut loc achiziții publice de contractare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoasa - Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I (Fazele I și II)

   
17.12.2018   231 Accesări  

Astăzi, la sediul ADR Sud au fost organizate mai multe ședințe ale grupurilor de lucru pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud.

În cadrul celei dintâi ședințe, grupul de lucru pentru achiziții a demarat procedura de deschidere a ofertelor depuse în cadrul licitației publice de contractare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor  în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoasa - Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza, Etapa I. Faza 1"

Ulterior, au fost deschise ofertele depuse în cadrul licitației publice de contractare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor „Construcția rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I. Faza 2".

Anatolie Casap, specialist în achiziții publice la ADR Sud, a adus la cunoștință celor prezenți valorile ofertelor, propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora, existenţa garanţiilor de participare solicitate și alte detalii pe care comisia de licitaţie le-a considerat importante și necesare.

După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor, comisia de licitaţie a transmis, spre semnare, membrilor comisiei de licitaţie şi reprezentanţilor ofertanţilor, procesele-verbale cu consemnarea tuturor datelor despre fiecare participant.

În zilele următoare, Comisia de licitaţie va purcede la verificarea modului în care fiecare ofertă răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi, ulterior, va trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor.

Amintim că aceste măsuri investiționale sunt finanțate din sursele Guvernului Elveției / 2,8 mln. Euro, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)". În urma implementării etapei I a proiectului urmează a fi construite cca 11 km de rețea de apeduct - magistrală și cca 25 km de rețea de distribuire a apei potabile în satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia, din care vor beneficia de acces la sursa de apă potabilă de calitate cca. 2665 de locuitori.