Prima   -  Presa   -  Noutăți - Bilanțul anului 2018: investiții în valoare de 104, 21 mln. lei valorificate de ADR Sud pentru implementare proiectelor de dezvoltare regională

Bilanțul anului 2018: investiții în valoare de 104, 21 mln. lei valorificate de ADR Sud pentru implementare proiectelor de dezvoltare regională

   
18.01.2019   349 Accesări  

Valoarea totală a investițiilor în Regiunea de dezvoltare Sud a constituit, în anul precedent, 104,21 milioane de lei, din care 40,215 milioane de lei au fost alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), iar 64 de milioane - din surse externe.

Cu acești bani, ADR Sud a realizat, în 2018, mai multe proiecte de dezvoltare regională incluse în Documentul Unic de Program 2017-2020, aprobate spre finanțare de Consiliul Național de Coordonare a  Dezvoltării Regionale (CNCDR), dar și proiecte finanțate de partenerii externi prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Majoritatea proiectelor de dezvoltare regională finanțate din FNDR au fost lansate în anul 2017, surse financiare importante fiind alocate pentru proiectele de infrastructură a drumurilor regionale și locale, aprovizionare cu apă și sanitație eficiență energetică a clădirilor publice și dezvoltarea infrastructurii de afaceri.

Proiecte finanțate din FNDR și din surse externe

Astfel, în perioada de referință instituția a implementat 13 proiecte investiționale, inclusiv 6 proiecte finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și 7 proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a depus eforturi și a reușit să valorifice integral suma de 40,215 milioane de lei alocată din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru implementarea a 6 proiecte de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Sud. Totodată, din surse externe alocate de către partenerii de dezvoltare - Guvernul Germaniei, Guvernul Elveției, Guvernul României, UE ș.a., au fost realizate lucrări de construcție și proiectare în sumă de circa 64 mln. lei în cadrul altor măsuri investiționale. 

Unul din proiectele de anvergură implementate de ADR Sud în anul 2018 este apeductul magistral Leova-Iargara, construcția căruia a demarat în luna ianuarie a anului 2018, fiind realizată cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională şi cu implicarea Consiliului raional Leova.

În cadrul proiectului dat, cu un cost total de circa 61 milioane de lei, a fost construită o rețea magistrală de apeduct, cu o lungime de 22,9 km, două staţii de pompare şi o staţie de repompare. De asemenea, a fost modernizată staţia de tratare, reabilitate două rezervoare subterane de apă şi construite alte două rezervoare supraterane noi, din panouri metalice a câte 800 m3 fiecare. 

Se preconizează ca noua conductă de aducțiune să aprovizioneze cu apă 28 de localităţi din raionul Leova, la apeduct fiind conectate, la prima etapă, localitatea Iargara și orașul Leova, iar la cea de-a doua etapă - satele Filipeni, Romanovca şi Cupcui. Conectarea tuturor localităţilor este planificată pentru sfârşitul anului 2020. Apeductul nou construit va aduce beneficii unui număr de peste 20 de mii de locuitori din sudul Moldovei, asigurându-le acestora accesul la servicii moderne de aprovizionare cu apă și de canalizare.

De asemenea, cu aportul ADR Sud, din sursele FNDR a fost construit un drum de 3,86 km în cadrul proiectului "Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina" în valoare de 19,15 mln. lei. În cadrul unui alt proiect, care țintește "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hârtop la rețeaua de drumuri naționale - R3", au fost construți 3,1 km de drum și reabilitată o porțiune de drum cu lungimea de 2,5 km din drumul L579 situat în satul Hârtop, raionul Cimișlia.

A fost reabilitată termic clădirea Spitalului raional Cantemir, fiind întreprinse măsuri de renovare a acoperișului și de instalare a colectoarelor solare, de schimbare a tâmplăriei și termoizolare a fațadei. Datorită acestui fapt, astăzi, pacienții instituției medico-sanitare respective, care s-a bucurat de o investiție de 12,6 mln. lei din bugetul de stat, au apă caldă non-stop și un grad de confort mai sporit în ceea ce privește condițiile de spitalizare și acordare a asistenței medicale.

Un alt proiect asupra căruia și-a concentrat eforturile, în 2018, echipa  ADR Sud, este cel privind construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni.

Deocamdată, au fost finalizate lucrările de construcție a sistemului de canalizare pe o lungime de 8,9 km, fiind cheltuiți 8,39 mln. lei, inclusiv 1,5 mln. lei din bugetul raionului Căușeni. Îar în anul 2019 urmează a fi lansate lucrările de modernizare a stației de epurare din orașul Căușeni, al cărui cost estimativ este de 54,0 mln. lei.

De asemenea, în decursul acestui an ADR Sud a reușit să contribuie la crearea oportunităților pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud prin valorificarea sumei de un milion de lei alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru construcția rețelelor, comunicațiilor, drumului de acces și amenajarea teritoriului în Filiala Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți.

În total acest proiect, pentru care lucrările au fost demarate, însumează costuri de circa 18,6 mln. lei, dintre care 10 120,18 mii lei - surse din FNDR, iar  8,5 mln. de lei reprezintă contribuția administrației publice locale, și anume a Consiliului raional Căușeni.

La capitolul realizări înregistrate de ADR Sud în 2018, ar mai fi de adăugat că ADR Sud a reușit, împreună cu partenerii săi din Italia, să instruiască circa 35 de brutari și patiseri în cadrul cursurilor de formare profesională, acordându-le certificate de calificare și posibilitatea de a rămâne acasă, lângă familiile lor, și de a iniția sau extinde aici, în Moldova, o afacere.

Iar cu suportul Uniunii Europene, ADR Sud, în cooperare cu proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și-a adus aportul la elaborarea Programului local pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice a raionului Basarabeasca pentru anii 2019-2021, în cadrul măsurii investiționale "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca".

Cât privește perspectivele, în 2019, ADR Sud în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,va continua să colaboreze la fel de strâns cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), realizând mai multe măsuri investiționale în domeniile reabilitare și modernizare a infrastructurii de aprovizionare cu apă și sanitație, eficiență energetică a clădirilor publice, în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Piblice Locale în Republica Moldova"(MSPL), finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

De asemenea, instituția va coopera cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, Ministerul Investițiilor și  Dezvoltării a Republicii Polonia, Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW, Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia din România, Agenția Cehă pentru Dezvoltare, precum și cu alți parteneri internaționali. În acest sens, au fost semnate deja o serie de acorduri și elaborate mai multe planuri comune de acțiuni.

Ca și în 2018, principalele obiective strategice ale ADR Sud pentru anul curent rămân a fi asigurarea accesului populației la servicii și utilități publice de calitate, facilitarea creșterii economice echilibrate  și durabile prin promovarea potențialului turistic, socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Sud și atragerea investițiilor. De asemenea, instituția își propune să consolideze guvernanța regională, în acest scop intenționând să realizeze o cooperare mai strânsă cu administrațiile publice locale de ambele niveluri, sectorul asociativ și mediul de afaceri din zonă.