Prima   -  Presa   -  Noutăți - Maria Culeșov: "Dezvoltarea regională implică creștere economică. Anume spre atingerea acestui obiectiv urmează să ne orientăm în mod prioritar eforturile"

Maria Culeșov: "Dezvoltarea regională implică creștere economică. Anume spre atingerea acestui obiectiv urmează să ne orientăm în mod prioritar eforturile"

   
25.01.2019   41 Accesări  

Interviu acordat în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES de către Maria Culeşov, director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud

MOLDPRES: Anul 2018 va rămâne în istorie ca o perioadă a reformelor de anvergură și a unor proiecte mari și importante. Puteți afirma acest lucru și în contextul regiunii pe care o gestionați? În ce măsură ați reușit să realizați planurile propuse la începutul anului 2018?

Maria Culeșov: Anul 2018 a fost unul important pentru noi, atât din punct de vedere al rezultatelor obținute, cât și al provocările întâmpinate. Valoarea totală a investițiilor realizate în Regiunea de Dezvoltare Sud a constituit 104,21 milioane de lei, dintre care 40,215 milioane de lei au fost alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), iar 64 de milioane - din surse externe.

Cu acești bani, ADR Sud a realizat, în 2018, mai multe proiecte de dezvoltare regională incluse în Documentul Unic de Program 2017-2020, aprobate spre finanțare de Consiliul Național de Coordonare a  Dezvoltării Regionale (CNCDR), dar și proiecte finanțate de partenerii externi - Guvernul Germaniei, Guvernul Elveției, Guvernul României, UE - prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În perioada de referință, instituția a implementat 13 proiecte investiționale, inclusiv șase finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și a demarat alte șapte proiecte finanțate de Uniunea Europeană, care vor continua să fie realizate în anii următori, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Unul din proiectele de anvergură implementate de ADR Sud în anul 2018 este apeductul magistral Leova-Iargara, construcția căruia a demarat în luna ianuarie a anului 2018, fiind realizată cu suportul Guvernului Federal al Germaniei și din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională şi cu implicarea Consiliului raional Leova.  În cadrul proiectului dat, cu un cost total de circa 61 milioane de lei, a fost construită o rețea magistrală de apeduct, cu o lungime de 22,9 km, două staţii de pompare şi o staţie de repompare. De asemenea, a fost modernizată staţia de tratare existentă, reabilitate două rezervoare subterane de apă din beton, a câte 700 m3 fiecare, şi construite alte două rezervoare supraterane noi, din panouri metalice a câte 800 m3 fiecare. 

Se preconizează ca noua conductă de aducțiune să aprovizioneze cu apă 28 de localităţi din raionul Leova, la apeduct fiind conectate, la prima etapă, localitatea Iargara și orașul Leova, iar la cea de-a doua etapă - satele Filipeni, Romanovca şi Cupcui. Conectarea tuturor localităţilor este planificată pentru sfârşitul anului 2020.

De asemenea, cu aportul ADR Sud, din sursele FNDR a fost construit un drum de 3,86 km în cadrul proiectului "Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina" în valoare de 19,15 mln de lei. În cadrul unui alt proiect, care țintește "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sârma-Tomai-Sărăteni-Hârtop la rețeaua de drumuri naționale - R3", a fost reabilitată o porțiune de drum cu lungimea de 2,5 km din drumul L579 situat în satul Hârtop, raionul Cimișlia, și se află pe ultima sută de metri construcția unui alt sector de drum de 3,1 km.

A fost reabilitată termic clădirea Spitalului raional Cantemir, fiind întreprinse măsuri de renovare a acoperișului și de instalare a colectoarelor solare, de schimbare a tâmplăriei și termoizolarea fațadei. Datorită acestui fapt, astăzi, pacienții instituției medico-sanitare respective, care s-a bucurat de o investiție de 12,6 mln de lei din bugetul de stat, au apă caldă non-stop și un grad de confort mai sporit în ceea ce privește condițiile de spitalizare și acordare a asistenței medicale.

Un alt proiect asupra căruia și-a concentrat eforturile, în 2018, echipa ADR Sud, este cel privind construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Deocamdată, au fost finalizate lucrările de construcție a sistemului de canalizare pe o lungime de 8,9 km, fiind cheltuiți 8,39 mln de lei, inclusiv 1,5 mln de lei din bugetul raionului Căușeni. Iar în anul 2019 urmează a fi lansate lucrările de modernizare a stației de epurare din orașul Căușeni, al cărui cost estimativ este de 54,0 mln de lei.

La capitolul realizări înregistrate de ADR Sud în 2018, aș mai adăuga faptul că am reușit, împreună cu partenerii noștri din Italia, să instruim 35 de brutari și patisieri în cadrul cursurilor de formare profesională, acordându-le certificate de calificare și posibilitatea de a rămâne acasă, lângă familiile lor, și de a iniția sau extinde aici, în Moldova, o afacere. Iar cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", ADR Sud și-a adus aportul la elaborarea Programului local pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice a raionului Basarabeasca pentru anii 2019-2021.
 
M.: Numiți principalele trei cauze care, după părerea dvs., împiedică reformele și dezvoltarea în regiune.
 
M.C.: În ceea ce privește cauzele care împiedică reformele și dezvoltarea regiunilor, în special a Regiunii de Dezvoltare Sud, aș reformula puțin întrebarea și m-aș referi, cu precădere, la cauzele care frânează implementarea în regiune a politicii de dezvoltare regională. Una din aceste cauze este, după părerea mea, cooperarea inter și intra-regională slabă în vederea conceptualizării, elaborării și promovării proiectelor de interes și cu impact major asupra dezvoltării regiunii.

De asemenea, evoluția lentă a procesului de dezvoltare regională este determinată de insuficiența surselor financiare alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională pentru implementarea proiectelor regionale. Aici vreau să menționez că, la ora actuală, Agenția de Dezvoltare Regională Sud deține un portofoliu de proiecte în valoare totală de 2 miliarde 960 milioane de lei, dintre care un miliard 317 milioane sunt solicitate din FNDR. De facto, doar 13 proiecte în valoare totală de 437,9 milioane de lei sunt cu probabilitate sporită de finanțare în perioada 2019-2020.

O altă provocare majoră pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare regională este și capacitatea redusă a autorităților publice locale de a cofinanța proiecte regionale.

M.: Și, respectiv, numiți trei detalii care dau siguranță că situația economică în regiune va fi redresată.

M.C.: Dezvoltarea regională implică creștere economică, precum și crearea locurilor de muncă,  schimbări structurale pentru a încuraja economia să devină cât mai competitivă. Iar economia, precum se știe, se dezvoltă acolo unde este creat sau asigurat un climat favorabil.

Un imbold pentru dezvoltarea economică a Regiunii de Dezvoltare Sud îl constituie dezvoltarea infrastructurii drumurilor. Și aici aș menționa că, pe parcursul ultimilor ani, cu suportul ADR Sud au fost implementate mai multe proiecte de construcție și reabilitare a drumurilor de interes regional, cum ar fi drumul Codreni-Sagaidacul Nou, care asigură astăzi accesul a 27500 de locuitori din 13 localități ale raionului Cimișlia la drumul național M3, dar și  buna circulație a mărfurilor, fiind create astfel condiții optime pentru dezvoltarea social-economică a localităților dezavantajate în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Un alt drum care creează premise pentru dezvoltarea economica a RDS este cel de importanță regională şi locală, care face conexiunea dintre localitățile Carahasani și Antonești din raionul Ştefan Vodă. Acest traseu, cu o lungime de peste 3 km, asigură accesul la traseele naţionale pentru 6 mii de cetăţeni din localitățile Carahasani, Antonești şi Caplani ale raionului Ștefan Vodă. Totodată, prin reabilitarea acestui drum ne-am propus să susţinem şi producătorii din regiune, pentru că pentru o afacere prosperă este necesară o infrastructură de drum durabilă.

Un impact pozitiv asupra Regiunii de Dezvoltare Sud în ceea ce privește sporirea locurilor de muncă şi stimularea dezvoltării economice, ADR Sud l-a generat prin reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională Ivan Spirin din municipiul Cahul. Astăzi, acest drum aduce beneficii celor circa 41 mii de locuitori ai orașului Cahul, transportatorilor naţionali şi internaţionali de mărfuri ce traversează punctul de trecere vamală "Cahul-Oancea" pe direcţiile Oancea-ZEL Taraclia și Oancea - ZEL Vulcăneşti, persoanelor care traversează zilnic hotarul în direcţia raioanelor de sud, precum și unui număr de 187 mii de cetățeni, cât constituie populația raioanelor Taraclia și Vulcănești.

O altă precondiție de dezvoltare a businessului este existența unei infrastructuri moderne de utilități și anume a apeductelor și rețelelor de canalizare, sistemelor de epurare a apelor uzate. Astfel, având unul din obiectivele prioritare ale activității sale reabilitarea și modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și sanitație, ADR Sud a implementat și va continua să implementeze mai multe proiecte în domeniul respectiv. Și aici aș menționa construcția sistemului de canalizare, a stațiilor de pompare și reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca din raionul Cimișlia, modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă și construcția sistemului de canalizare din satul Roşu, raionul Cahul, reabilitarea stației de tratare a apei din orașul Cahul, construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi-Filipeni-Romanovca, construcția apeductelor magistrale Leova-Iargara și Cahul-Lebedenco, construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni, aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai, îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, îmbunătățirea serviciilor de canalizare în orașul Leova ș.a.

Premise pentru dezvoltarea economică a unei regiuni creează și dezvoltarea infrastructurilor de afaceri. În această ordine de idei, ADR Sud contribuie la crearea oportunităților pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud prin construcția rețelelor, comunicațiilor, drumului de acces și amenajarea teritoriului în Filiala Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți, în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. De asemenea, prin construcția Parcului Industrial Cahul, obiectiv care se prognozează că va avea un impact direct asupra dezvoltării economice şi a creşterii nivelului de industrializare a sudului ţării.

Îndeosebi aș menționa ca fiind unul promițător proiectul „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor", finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul inițiativei  "Primarii pentru creștere economică", și implementat de Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu ODIMM și ADR Sud. Acest proiect, cu un buget de circa 300 mii de euro, își propune să sporească atractivitatea Regiunii de Dezvoltare Sud prin fortificarea celor patru Incubatoare de Afaceri din raioanele Cahul, Ștefan Vodă, Leova și Cimișlia, crearea Centrelor de consultanță în cadrul Consiliilor raionale Căușeni, Basarabeasca, Cantemir și Taraclia, consolidarea capacităților ONG-urilor care prestează servicii de consultanță în domeniul business-ului și elaborarea Profilului investițional al Regiunii de Dezvoltare Sud.

M.: Apreciaţi flash punctele tari și punctele slabe ale Regiunii de Dezvoltare Sud.
 
M.C.: La puncte tari aș enumera funcționarea pe teritoriul regiunii a Portului liber internațional Giurgiulești, impactul căruia asupra dezvoltării regiunii încă nu este valorificat pe deplin. De asemenea, aș menționa că regiunea sud are 14 puncte de trecere a frontierei, inclusiv două spre Uniunea Europeană, prin România, dispune de o rețea diversificată de infrastructură: rutieră, de cale ferată, magistrale de transport a energiei electrice și a gazelor naturale etc.

Totodată, de condițiile climaterice favorabile existente în zonă pentru creșterea strugurilor, a soiurilor tehnice de o calitate net superioară pentru producerea vinului de calitate este dictată amplasarea, pe teritoriul regiunii, a mai multor fabrici de prelucrare a strugurilor și producere a băuturilor, cu tradiții bogate în acest domeniu.

Un alt avantaj al regiunii îl constituie și existența, pe teritoriul acesteia, a mai multor infrastructuri de suport în afaceri active, cum ar fi cele patru Incubatoare de afaceri, trei Zone Economice Libere funcționale și patru filiale ale ZEL Bălți în proces de creare.

La puncte slabe aș specifica următoarele: diversificarea slabă a economiei regionale, ceea ce ar însemna că economia regiunii este bazată în mare parte pe agricultură și mai puțin pe industria prelucrătoare sau alte ramuri care ar putea aduce valoare adăugată în economia regiunii; capacitatea redusă de a dezvolta lanțuri valorice pe domenii de specializare regională; lipsa orașelor mari, cu potențial de dezvoltare și capacitate de a genera efecte de dezvoltare pentru zonele rurale adiacente; reticența din partea producătorilor de a coopera pentru dezvoltare; migrația de proporții a populației, preponderent a celei apte de muncă, peste hotarele țării; lipsa forței de muncă calificate, care ar acoperi solicitările angajatorilor ș.a.

În concluzie, aș vrea să subliniez că revederea politicilor publice, inclusiv în domeniul dezvoltării regionale, este realizată anume cu scopul de a da posibilități regiunilor să valorifice punctele tari și să diminueze influența punctelor slabe în dezvoltarea teritoriului.

M.: Care sunt prioritățile care vor face cap de agendă pentru Regiunea de Dezvoltare Sud în 2019?

M.C.: Anul 2019 va fi anul continuării reformelor. La nivel central se planifică de a pune pe rol noua Lege privind dezvoltarea regională, ajustată la paradigma de dezvoltare focusată pe stimularea economică și creșterea competitivității. La fel, urmează a fi lansată implementarea politicii publice privind dezvoltarea urbană în Republica Moldova. În acest context, va urma lansarea elaborării unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare Regională pentru perioada post-2020.

Corespunzător, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud, principalele obiective pentru anul 2019 sunt evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 (perioada de evaluare 2016-2018); lansarea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud post-2020, în corelare cu noile abordări în politica de dezvoltare regională a țării, dar bazată pe necesitățile regionale; asigurarea continuității implementării proiectelor de dezvoltare regională inițiate în perioada 2017-2018 și a celor noi, care urmează a fi lansate în anul 2019; constituirea noii componențe a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud; fortificarea capacităților membrilor noi aleși ai CRD și multe alte acțiuni care reies din obiectivele stabilite în Strategia de Dezvoltare Regională Sud și din Planul de activitate al ADR Sud pentru anul 2019.

Ca și în 2018, principalele obiective strategice ale ADR Sud pentru anul curent rămân a fi asigurarea accesului populației la servicii și utilități publice de calitate, facilitarea creșterii economice echilibrate  și durabile prin promovarea potențialului turistic, socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Sud și atragerea investițiilor. De asemenea, instituția își propune să consolideze guvernanța regională, în acest scop intenționând să realizeze o cooperare mai strânsă cu administrațiile publice locale de ambele niveluri, sectorul asociativ și mediul de afaceri din zonă.

M.: Vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim mult succes!