Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii CRD Sud au luat act de realizările de anul trecut ale ADR Sud și au aprobat planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, pentru 2019

Membrii CRD Sud au luat act de realizările de anul trecut ale ADR Sud și au aprobat planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, pentru 2019

   
15.03.2019   336 Accesări  

Cimișlia, 15 martie 2019

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-a întrunit în ședință ordinară, astăzi, pentru a audia Raportul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) Sud 2016-2020 și cel privind activitatea ADR Sud în anul 2018. Factorii de decizie regionali au luat act de activitățile realizate de Agenție în vederea implementării proiectelor investiționale finanțate din FNDR și din sursele UE și au aprobat Planul de implementare a SDR Sud și al activității operaționale a ADR Sud pentru anul 2019.

Anunțându-se a fi deliberativă, în lipsa președintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, Nicolae Molozea, ședința a fost prezidată de către Iovu Bivol, președinte al raionului Cimișlia, care a dat start lucrărilor forului regional, enunțând principalele obiective și supunând votului agenda evenimentului.

În plenul ședinței, Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a vorbit despre acțiunile care se întreprind de către autoritățile centrale în vederea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020 și în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare regională, cum ar fi asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, asigurarea unie creșteri economice sustenabile și îmbunătățirea guvernanței în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Responsabilul din domeniu a menționat că, la nivel central, cu suportul ministerului de resort și al partenerilor de dezvoltare, a fost elaborată o nouă paradigmă a dezvoltării regionale. Potrivit înaltului funcționar, noua paradigmă se focusează pe o implicare mai responsabilă, inclusiv financiară, nu doar a autorităților administrației publice centrale, ci și a autorităților publice locale, în favoarea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a regiunilor pentru sporirea calității vieții cetățenilor.

Secretarul de stat Dorin Andros a specificat că noua paradigmă a dezvoltării regionale va apărea, în scurt timp,  pe agenda publică de dezbateri, urmând a fi aprobată o decizie finală în acest sens. Totodată, funcționarul MADRM a precizat că printre prioritățile următoarei perioade se va regăsi și noul concept de politici publice privind dezvoltarea urbană, luându-se în considerare noile perspective în sfera revitalizării urbane.

„Urmează să organizăm un nou apel de propuneri de proiecte și este primordial să acordăm o mai mare importanță programelor de dezvoltare economică la nivel regional. Îndemnăm autoritățile publice locale să participe mai activ la viitorul apel de propuneri de proiecte și să se implice plenar în activitățile noastre", a menționat Dorin Andros.

În cele ce urmează, în discursurile lor, șefii subdiviziunilor din cadrul Agenției, Andrei Popușoi și Oxana Cazacu, precum și secretarul CRD/CRS, Natalia Dubalari, au adus la cunoștința membrilor CRD Sud informații privind realizările obținute de ADR Sud în anul 2018 și activitățile care se regăsesc pe agenda instituției în anul curent, 2019.

Astfel, într-un raport amplu ce a vizat activitățile desfășurate pe parcursul anului trecut, vorbitorii au prezentat actorilor de dezvoltare regională și invitaților la ședință cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională, programare regională și cooperare externă, atragere investiții, comunicare și transparență, organizare evenimente de promovare a regiunii, schimb de experiență și bune practici etc.

Potrivit raportului, în 2018, ADR Sud a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Astfel, valoarea totală a investițiilor în Regiunea de  Dezvoltare Sud a constituit, în anul precedent, 107,72 milioane de lei, din care 40,22 milioane de lei au fost alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), iar 67,5 de milioane - din surse de finanțare externe.

Astfel, în perioada de referință instituția a implementat 13 proiecte investiționale, inclusiv 6 proiecte finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și 7 proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Totodată, membrii CRD Sud au fost informați că, în anul 2019, ADR Sud va avea în implementare 12 proiecte în valoare totală de circa113,3 mln. lei, și anume: 6 proiecte finanțate din FNDR, pentru care s-au alocat din bugetul de stat 38 626 165,39 lei, și alte 6 proiecte - de Guvernul Elveției și Uniunea Europeană, prin intermediul GIZ.

S-a specifica că, în baza acordului de finanțare, pentru una din măsurile investiționale - "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia (Etapa I)", de către Guvernul Elveției au fost alocați 56 mln. lei (2,9 mln. euro), iar pentru elaborarea a 5 proiecte tehnice, din sursele UE, conform acordului de finanțare, au fost alocați cca18,7 mln. lei sau 0,97 mln. de euro. Astfel, ponderea finanțării în Regiunea de Dezvoltare Sud, în anul 2019, va fi de 34% din FNDR și 66% din surse externe.

Între altele, ADR Sud mai planifică, în 2019, pe baza experienței de  asigurare cu apă potabilă a raioanelor Leova și Cahul din bazinul râului Prut, să conceptualizeze ideea de aprovizionare a raioanelor Șefan Vodă și Căușeni cu apă din bazinul râului Nistru, să efectueze, în contextul apropiat al demarării procesului de elaborare a unei noi strategii de dezvoltare regională, o analiză socio-economică a RDS, care să prezinte o imagine clara a situatiei existente în zonă. De asemenea, ADR Sud preconizează să organizeze un forum investițional și mai multe evenimente de recepție finală în cadrul proiectelor, să lanseze un portal investițional și să desfășoare multe alte activități menite să contribuie la implementarea și promovarea politicii de dezvoltare regională.

La ședința CRD Sud din acest an, a fost audiat raportul cu privire la implementarea în RDS a proiectului "Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții", finanțat din sursele UE. Totodată, membrilor CRD Sud le-a fost adus la cunoștința că, în anul curent, ADR Sud va fi responsabilă de implementarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS", finanțat cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat noul proiect „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Membrii CRD Sud au fost informați despre oportunitățile oferite de acest proiect pentru regiune și despre rolul Consiliului Regional în implementarea acestuia.

Bugetul proiectului se cifrează la 4,9 milioane de euro și acesta  fi implementat în cele patru regiuni de dezvoltare ale republicii, în perioada 2019-2021. Bugetul estimativ planificat pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Sud se cifrează la 800 de mii de euro. Sectoarele acoperite de proiect sunt (1) Infrastructura în apă și canalizare; (2) Gestionarea deșeurilor; (3) Eficiența energetică și (4) Mediul și schimbările climatice. În acest context, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a anunțat recent un program de granturi locale.

************************

CRD Sud este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud (RDS), în componența căreia intră raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cantemir, Cahul și Taraclia. CRD Sud are 32 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, câte un reprezentant al asociațiilor de primari, al societății civile și sectorului privat din fiecare raion al RDS. Membrii CRD Sud își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.