Prima   -  Presa   -  Noutăți - Granturi pentru ONG-uri ce desfășoară activități în regiunile Republicii Moldova

Granturi pentru ONG-uri ce desfășoară activități în regiunile Republicii Moldova

   
14.05.2019   1658 Accesări  

A fost lansat primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi "Dezvoltarea societății civile în Republica Moldova".

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 31 mai 2019.

Context general

Fundația Konrad Adenauer coordonează Proiectul "Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova" (Grant Contract 2018/397-5109), finanțat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului este fortificarea angajamentului civic și dezvoltarea organizațiilor societății civile de nivel local în Republica Moldova, acestea având un rol determinant în procesul de monitorizare a transparenței instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Pentru a atinge scopul propus, în cadrul programului de granturi urmează să fie finanțate circa 150 de propuneri de proiect orientate spre promovarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova.

Proiectul "Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova" va fi implementat de către Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, în parteneriat cu Centrul Analitic Independent "Expert-Grup", Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT", Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Buget, valoarea granturilor, durata de implementare

În cadrul programului de grant de circa 3 MILIOANE EURO sunt prevăzute trei categorii de finanțări: pentru inițiative civice (1.000-10.000 euro), proiecte regionale (10.000-30.000 euro) și naționale (30.000-60.000). Durata de implementare a proiectelor este de la 3 la 24 luni.

Criterii de eligibilitate

 • Sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova ce își desfășoară activitatea în afara or. Chișinău și sunt direct responsabile de implementarea proiectului.
 • Sunt considerate eligibile organizațiile cu sediul la Chișinău, în cazul în care portofoliul de proiecte demonstrează experiență anterioară de lucru în regiuni.
 • Grupurile de inițiativă de nivel local și grupurile de interese sunt încurajate sa depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Activități eligibile

Pentru cele trei categorii de finanțare sunt eligibile următoarele activități (sau altele similare):

 • campanii de mobilizare comunitară, informare și sensibilizare privind soluționarea problemelor locale;
 • audieri și activități publice, consultări, dezbateri, sesiuni de mentorat și de formare/instruire;
 • activități de identificare a impedimentelor în dezvoltarea comunităților, diseminarea constatărilor/rezultatelor;
 • analiza politicilor publice orientate către dezvoltarea comunităților;
 • evaluarea eficienței și eficacității autorităților locale;
 • aplicarea instrumentelor de monitorizare (instrumente on-line pentru a documenta, verifica, măsura și raporta indicatorii și procesele);
 • elaborarea și livrarea de către organizațiile societății civile de nivel local a unor module/sesiuni de instruire în diverse aspecte ale elaborării și monitorizării politicilor;
 • produse media tipărite, foto, video, online, emisiuni TV, radio sau altele similare;
 • activități de networking destinate organizațiilor societății civile de nivel local în vederea implicării acestora în dezvoltarea propriei comunități și în procesele decizionale locale;
 • alte activități ce pot contribui eficient la promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional.

Depunerea dosarului

Depunerea dosarului poate avea loc prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:

 1. Expediere poștală - scrisoare recomandată la adresa:

str. Alexei Sciusev 64B,

MD-2012, Chișinău

Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în RM

Mircea Eșanu

 1. Expediere electronică la adresa eu@dezvolt.md

Dosarul complet va fi trimis în format PDF, iar în titlul mesajului trebuie să fie indicată:

Denumirea organizației/categoria de finanțare selectată (de ex. Asociația pentru Dezvoltare Locală / Proiect regional)

 1. Completare a formularului on-line cu posibilitatea de anexare a documentelor
 2. Depunere direct la sediul proiectului, cu condiția coordonării prealabile doar pe e-mail cu Doina Plămădeală (asistent de proiect), plamadeala@dezvolt.md

Pentru informații suplimentare despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul aplicantului:

Ghidul aplicantului (RO)

Ghidul aplicantului (RU)