Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ședință de lucru cu APL-urile beneficiare ale proiectelor finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud de Uniunea Europeană

Ședință de lucru cu APL-urile beneficiare ale proiectelor finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud de Uniunea Europeană

   
29.05.2019   371 Accesări  

O ședință de lucru cu APL-urile beneficiare ale proiectelor finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud de Uniunea Europeană, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a avut loc, astăzi, 29 mai, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud.

La ședință au participat Dietrich Hahn, consultant internaţional superior MSPL/GIZ, Valentina Pleșca, consultant național superior MSPL/GIZ, Sergiu Tăbăcaru, consultant  principal în cadrul Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentanți ai Consiliilor Raionale Cahul, Leova și Basarabeasca, ai Primăriilor Leova, Filipeni, Iargara, Pelinei și Găvănoasa, managerii locali ai proiectelor MSPL AAC Cahul și MSPL AAC Leova, consultantul local GIZ și specialiștii secției Management proiecte din cadrul ADR Sud.

În cadrul ședinței, părțile au discutat pe marginea Acordurilor de finanțare pentru construcții, care urmează a fi semnate la etapa a doua de derulare a Proiectului de țară "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice", finanțat de Uniunea Europeană și realizat în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Totodată, în cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte legate de bugetul disponibil al fiecărui beneficiar de proiect și disponibilitatea APL-urilor de a contribui financiar, în contextul estimărilor pentru lucrările de construcții prezentate de către companiile de proiectare.

Precizăm că Uniunea Europeană finanțeaza actualmente cinci proiecte în sudul țării privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și anume: „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei- Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca (ETAPA II)", "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova", "Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova; Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova", "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orasul Leova" și "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orasul Basarabeasca".

Proiectele sus-menționate au fost preluate din cadrul Programelor regionale sectoriale AAC și EE, elaborate cu suportul GIZ în perioada anilor 2014-2015. Acestea sunt implementate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și  se află, actualmente, la etapa de proiectare, pentru care, potrivit Acordului semnat între Republica Moldova și UE, au fost alocate deja circa 906 mii de euro.

Pentru demararea lucrărilor de construcție și, nemijlocit, pentru implementarea proiectelor sus-menționate Uniunea Europeană s-a angajat să acorde, în total, aproximativ 11,60 de milioane de euro. 

În rezultatul implementării acestor proiecte, peste 64 de mii de cetăţeni din Regiunea de Dezvoltare Sud a ţării vor beneficia de condiţii moderne de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. Totodată, două instituţii şcolare din raioanele Leova şi Basarabeasca vor beneficia, graţie suportului Uniunii Europene, de proiecte de eficienţă energetică. Măsurile de eficiență energetică, care vor fi implementate în cadrul școlilor vor asigura condiții optime pentru activitatea profesională a personalului și studiile elevilor din mai multe localități. Îar în ceea ce ține de măsurile de aprovizionare cu apă și canalizare, principalele rezultate preconizate vizează îmbunătățirea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sporirea ratei de conectare a populației la acestea. Toate aceste măsuri vor contribui, eventual, la eliminarea disparităților rurale, dar și a celor urbane.

Menționăm că bugetul total al Proiectului de țară "Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice", finanțat de Uniunea Europeană, este de circa 43 milioane Euro, iar implementarea acestuia este prevăzută până la finele anului 2021. Proiectul dat este realizat în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).