Prima   -  Presa   -  Noutăți - Problema poluării aerului, abordată la nivel național

Problema poluării aerului, abordată la nivel național

   
06.06.2019   225 Accesări  

Despre cauzele poluării aerului la nivel național și situația în prezent în Republica Moldova, inclusiv, acțiunile realizate pentru reducerea riscurilor și ameliorarea stării mediului s-a discutat miercuri, 5 iunie, la Chișinău, în cadrul unei mese rotunde organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.

În cadrul acesteia, Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a menționat că, la nivel mondial, Ziua Mediului este cea mai importantă sărbătoare din calendarul de mediu, fiind declarată în anul 1972 la Stockholm în cadrul Conferinței mondiale pentru mediu cu genericul „O singură planetă" și aprobată de reprezentanții a 113 state.  În același context, Nicolae Ciubuc a precizat că:" în fiecare an, abordăm problemele de mediu existente pe plan local, național, regional și global, pentru a reaminti omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu manifestăm grijă pentru patrimoniul natural. O problemă asupra căreia trebuie să atragem atenția oamenilor este lupta împotriva poluării aerului. Poluanții emiși în atmosferă constituie cauza problemelor de mediu cu care se confruntă omenirea în prezent".

Totodată, ministrul a menționat că numărul unităților de transport în zonele urbane este în creștere, precum și unele activități industriale, fapt ce cauzează poluarea aerului în zonele urbane.

"În anul 2018 cantitatea de poluanți emiși în atmosferă de la toate sursele de poluare a fost evaluată la nivel de 244 629,95 t/an, volumul emisiilor de poluanți de la sursele staționare constituind 25 987,720  t/an, iar de la sursele mobile - 211 535,64  t/an. Problemele enumerate, dar si altele sunt generate, în mare parte, de activitatea omului, iar în aceste condiții este necesar de întreprins măsuri de securizare a mediului, care să contribuie la minimizarea impactului acestor activități asupra mediului și să asigure populației dreptul de a trăi într-un mediu sănătos, neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, care, este unul din drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de Constituția Republicii Moldova", a subliniat Ministrul Nicolae Ciubuc.

Conform datelor statistice, cantitatea de deșeuri municipale formate în perioada 2009-2017 este în continuă creștere: de la 155 900 tone la 294 204,6 tone. În anul 2018 cantitatea de deșeuri municipale colectate în mediul urban și rural a constituit 2 678 700 m.c., inclusiv în mediul rural 1 707 610 m.c. În comparație cu anul precedent s-a mărit volumul deșeurilor colectate în localitățile rurale, iar circa 90% din cantitatea de deșeuri municipale colectate de serviciile de salubrizare a fost eliminată prin depozitare, colectarea selectivă fiind organizată parțial în Chișinău și unele centre raionale. De asemenea, anual, la nivel planetar, mor peste 7 milioane de oameni, iar 92% din populația globului nu respiră aer curat.

La întrunire au participat reprezentanți ai corpului diplomatic, partenerilor de dezvoltare, mediului academic, instituțiilor de profil, asociațiilor obștești. În contextul protecției mediului, cei prezenți și-au reiterat disponibilitatea de a  întreprinde acțiuni comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protecţiei mediului înconjurător și a resurselor naturale.