Prima   -  Presa   -  Noutăți - Dezbateri publice pe marginea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural în Regiunea de Dezvoltare Sud a țării

Dezbateri publice pe marginea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural în Regiunea de Dezvoltare Sud a țării

   
19.07.2019   145 Accesări  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în colaborare cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a organizat vineri, 19 iulie a.c., la Cahul, dezbateri publice regionale pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). 

La eveniment au participat autorități publice locale de nivelul I, precum și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile din municipiul Cahul, raioanele Comrat, Leova, Cantemir, Taraclia, Vulcănești, Ceadîr-Lunga și Basarabeasca.  

În cadrul discuțiilor, s-a făcut referință la importanța aprobării acestui regulament pentru dezvoltarea mediului rural. Astfel, s-a atras atenția asupra faptului că impactul scontat al proiectului prevede: implementarea a cel puțin 50 de proiecte anual de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii publice și a serviciilor furnizate populației rurale, asigurarea la infrastructură dezvoltată și servicii furnizate îmbunătățite pentru circa 250.000 beneficiari anual, crearea a cel puțin 30 de afaceri noi anual, care vor genera peste 130 locuri de muncă, dintre care 30% destinate femeilor.

În context, Georgeta Mincu, ministra Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a ținut să menționeze importanța subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural prin care autoritățile centrale își propun să susțină dezvoltarea socio-economică a satelor, să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

Demnitara a declarat că, prin politica sa de dezvoltare rurală, MADRM își propune să ajute cetățenii și întreprinderile din zonele rurale să facă față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu și să valorifice oportunitățile economice, sociale și de mediu. În această ordine de idei, Georgeta Mincu i-a îndemnat pe reprezentanții APL de nivelul I din Regiunea de Sud a țării să fie mai activi și să folosească pe deplin această oportunitate care le este oferită pentru a soluționa un șir de probleme în localitățile pe care le gestionează și a da astfel un impuls dezvoltării sectorului rural și țării în ansamblu.

La rândul său, secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Dorin Andros, a precizat că scopul Regulamentului este de a stabili măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea localităților rurale și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în mediul rural.

„Obiectivele proiectului sunt de a dezvolta durabil infrastructura aferentă activităților economice prin efectuarea investițiilor în infrastructura economică publică din mediul rural, investițiilor în serviciile comunitare. Totodată, se urmărește sporirea atractivității zonelor rurale și crearea de noi locuri de muncă prin diversificarea activităților economice non-agricole, stimularea creării și dezvoltării microîntreprinderilor, activităților de turism rural, care vor crea oportunități de angajare, vor promova spiritul antreprenorial și vor contribui la dezvoltarea structurii economice în zonele rurale", a declarat secretarul de stat Dorin Andros.

Demnitarul a menționat că, pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă cca 45 milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului, în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

Cât privește condițiile generale de acordare a subvențiilor, în cele ce urmează, Galina Petrachi, șefa Direcției politici și programe de dezvoltare rurală a MADRM, a specificat că beneficiari eligibili în cadrul prezentului regulament sunt: autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 000 de locuitori cu statut de rezident, conform recensământului populației și al locuințelor din 2014), persoanele juridice (întreprinderile micro și mică) sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate într-o localitate rurală și își propun să dezvolte activități non-agricole.

Totodată, funcționara a informat potențialii aplicanți că un proiect eligibil se implementează într-o localitate rurală, iar perioada implementării nu va depăși 24 de luni. Totodată, contribuția financiară a solicitantului va constitui 20% din valoarea investiției eligibile în cazul APL și 50% pentru agenții economici.

De asemenea, cei prezenți au fost atenționați asupra faptului că valoarea subvenției va constitui 80% din valoarea proiectului eligibil, iar costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 3 milioane de lei (în cazul măsurii 1 - "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale" și măsurii 2 - "Renovarea și dezvoltarea localităților rurale"). În cazul măsurii 3 - "Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole", valoarea subvenției va constitui 50% din valoarea proiectului eligibil, iar costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 1 milion de lei.

Proiectele investiționale nu pot fi supuse dublei finanțări, iar beneficiarii proiectelor urmează să asigure durabilitatea lor pe parcursul a 5 ani după finalizarea acestora.

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR poate fi consultat aici: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6459.