Prima   -  Presa   -  Noutăți - Comitetul director local al proiectului „Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul și orașul Vulcănești” s-a întrunit în ședință

Comitetul director local al proiectului „Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul și orașul Vulcănești” s-a întrunit în ședință

   
19.07.2019   128 Accesări  

Comitetul director local (CDL) al proiectului Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul și orașul Vulcănești" s-a întrunit joi, 18 iulie a.c., în cadrul celei de-a VI-a ședințe. În cadrul întrunirii a fost prezentat raportul de progres al proiectului pentru trimestrul II al anului curent, au fost discutate provocările și acțiunile necesare de întreprins pentru depășirea acestora și a fost aprobat planul de implementare a proiectului pentru trimestrul III.

Membrii CDL au luat act de principalele activități desfășurate pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2019 în cadrul proiectului, au apreciat progresul general pe indicatorii de rezultat și, totodată, au identificat soluții pentru diminuarea riscurilor ce pot tergiversa procesul de implementare a proiectului. Totodată, au agreat în comun planul de activități pentru trimestrul III al anului curent, actualizând pe parcurs și planul de implementare a proiectului. 

Reamintim că, în cadrul proiectului, se implementează un șir de măsuri investiționale care au drept scop sporirea accesul cetățenilor din raionul Cahul și din orașul Vulcănești la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și de canalizare. Totodată, aceste măsuri sunt în deplnă concordanță și vin să asigure implementarea Planului de acțiuni din cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul pentru anii 2018-2023, componenta: Servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Comitetul Director Local al proiectului a fost creat cu scopul de a monitoriza procesul de implementare a măsurilor investiționale în cadrul proiectului dat și servește în calitate de platformă pentru asigurarea unei bune cooperări între principalele părţi interesate în implementarea proiectului, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, printre care Sergiu Tăbăcaru, consultant principal în cadrul Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională, ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în persoana domnului Nicolae Cotruță, ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), dna Christina Otto, manager de Proiect GIZ/MLPS, dna Valentina Pleșca, șefa unității de implementare a proiectelor II, componenta Abilitarea Cetățenilor, alături de domnii Victor Gaină și Galina Ignat din cadrul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), precum și reprezentanții APL de nivelul I și II din raionul Cahul și orașul Vulcănești, prestatorului de servicii AAC - SA "Apă-Canal Cahul", servicii desconcentrate din raion, beneficiari ai proiectului.

******************

Reiterăm, că proiectul Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul și orașul Vulcănești", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).