Prima   -  Presa   -  Noutăți - Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri „Cetățeni Activi pentru Protecția Mediului” lansează apel de proiecte

Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri „Cetățeni Activi pentru Protecția Mediului” lansează apel de proiecte

   
19.09.2019   207 Accesări  

Asociația Obștească (A.O.) EcoContact, cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei (SIDA), lansează apelul de proiecte pentru ONG-urile din domeniul mediului în cadrul Programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului".

Scopul Programului de Granturi Mici  este dezvoltarea capacității comunităților locale pentru a face față provocărilor din domeniul mediului. PGM va susține inițiativele și acțiunile locale menite să soluționeze problemele de mediu cu care se confruntă comunitățile locale, fapt care, pe termen lung, va îmbunătăți nivelul de trai al populației.

Programul va susține proiectele care au drept scop:  

- să contribuie la reducerea poluării aerului, apei și solului;
- să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- să îmbunătățească potențialul monitorizării protecției mediului;
- să desfășoare activități educaționale în domeniul protecției mediului;
- să îmbunătățească potențialul comunităților locale de adaptare la schimbările climatice;
- să îmbunătățească accesul la energia verde prin creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării energiei regenerabile;
- să dezvolte procesul de gestionare a deșeurilor;
- să integreze aspectele relevante mediului în Planul de dezvoltare locală;
- să susțină conservarea și reabilitarea biodiversității și ariilor protejate naturale.

Criteriile de eligibilitate:

- Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării comunitare durabile, care activează în ariile geografice specificate mai jos.

Nu sunt eligibile:

- Organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova;
- Persoanele fizice;
- Organizațiile/instituțiile guvernamentale;
- Autoritățile publice;
- Partidele politice;
- Organizațiile religioase;
- Sindicatele.

O organizație poate depune doar o singură cerere de grant.

Regiunea geografică eligibilă proiectului: propunerea de proiecte pentru PGM va susține inițiativele din ariile geografice unde A.O EcoContact desfășoară activități și implementează diverse proiecte. Aria geografică eligibilă și procentul indicativ de finanțare sunt următoarele:

  1. Regiunea geografică nr. 1: Comunitățile din bazinul hidrografic al râului Lăpușna (50%)
  2. Regiunea geografică nr. 2: Comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos" (30%)
  3. Regiunea geografică nr. 3: Municipiul Chișinău (20%)

Finanțarea proiectului:

În funcție de experiența în implementarea proiectelor de mediu, organizația poate solicita una din următoarele sume de finanțare:

- Nivel începător - până la 200 000 MDL (organizații care nu au implementat niciun proiect sau/și au implementat ultimul proiect în domeniul mediului mai mult de 3 ani în urmă).
- Nivel intermediar - până la 400 000 MDL (cel puțin două proiecte în domeniul mediului, implementate pe parcursul ultimilor 3 ani).
- Nivel avansat - până la 600 000 MDL (organizații cu experiență bogată, de cel puțin cinci proiecte în domeniul mediului, implementate pe parcursul ultimilor 3 ani).

Bugetul total al proiectului va fi constituit din 90% grant PGM și 10% co-finanțare din partea organizației aplicante. Co-finanțarea este obligatorie.

Perioada de implementare

- Durata activităților proiectului trebuie să fie de la 9 luni până la 12 luni, iar proiectul trebuie să fie finalizat cel târziu la 31 octombrie 2020.
- În cazul propunerilor de proiecte ce vizează lucrări de infrastructură, decizia finală privind acordarea grantului va fi aprobată de către Consiliul de Administrare al A.O. EcoContact, în baza setului de documente tehnice. Aplicantul prezintă setul de documente tehnice după aprobarea preliminară a propunerii de proiect.
- La etapa de pre-contractare, dosarul propunerii de proiect va fi completat cu indicatorii de monitorizare și planul de acțiuni.
- Contractul de grant va fi semnat de către A.O. EcoContact și ONG-ul selectat.
- Mai multe detalii referitoare la implementare și procedura de raportare pot fi găsite în Ghidul de Implementare PGM.

Cererile de grant trebuie să fie prezentate în limba română. Vor fi examinate doar cererile complete, ce conțin toate documentele/anexele solicitate.

Mai multe detalii despre concurs și lista tuturor documentelor pentru aplicare pot fi văzute aici.

Întrebările pot fi adresate persoanelor de contact:

Ion Marin (068099347),

Cătălina Arghir (069110075),

e-mail: PGM@vox.md