Prima   -  Presa   -  Noutăți - Recepția serviciilor de proiectare în domeniul AAC din r-nul Leova

Recepția serviciilor de proiectare în domeniul AAC din r-nul Leova

   
23.10.2019   674 Accesări  

Astăzi, 23 octombrie 2019, în incinta sediului ADR Sud a avut loc recepția finală a serviciilor de elaborare a proiectelor  tehnice de execuție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui (LOT SA2)” și „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova (LOT SA1)”.  

Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui (LOT SA2)”, conform Contractului nr. 08/S/18 din 19.04.2018 și pentru „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova (LOT SA1)”, conform nr. 07/S/18 din 19.04.2018, au fost efectuate de către compania de proiectare SRL „FLUXPROIECT”.

Proiectele de execuție detaliate au fost examinate și aprobate de către Departamentul de Construcții al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și aprobate de către beneficiarii finali – Primăriile or. Iargara, s. Filipeni, s. Romanovca, s. Cupcui și Primăria or. Leova. 

Măsura investițională „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” prevede construcția a cca 97,4 km de rețea de apeduct nou la care vor fi conectate 3409 gospodării, 5 stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, 2 rezervoare din panouri metalice cu capacitatea de 50 m3 fiecare și construcția unei stații de pompare. Totodată în urma implementării proiectului 10051 de locuitori din localitățile menționate, vor beneficia de servicii de aprovizionare cu apă potabilă de calitate.

Măsura investițională „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” prevede extinderea rețelelor de canalizare în partea de nord și partea de nord-est a orașului, cu conectarea a 690 de gospodării din or. Leova și construcția unei stații de pompare a apelor uzate. Astfel în urma implementării proiectului cca 1700 de locuitori din or. Leova vor beneficia de un sistem de canalizare modernizat.

********

Proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” și  „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).