Prima   -  Presa   -  Noutăți - Condiții simplificate pentru concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare

Condiții simplificate pentru concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare

   
13.11.2019   94 Accesări  

În conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, art. 7 alineat (6), pct. a),  și Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

Denumirea şi sediul Instituției publice organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);

Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md.

Condițiile pentru înscriere la concurs:

Reprezentantul societății civile:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • minim 1 an de experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanțate de donatori internaționali;
 • experiență și calificări relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD;
 • nu are antecedente penale;

Reprezentantul sectorului privat:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă din punct de vedere al sănătății;
 • minim 1 an de activitate în sectorul privat.

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

 • experiența anterioară a organizației de participare în proiecte de angajament public;
 • disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile specifice ale CRD;
 • disponibilitatea de a participa la ședințele CRD.

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională sau se expediază la e-mailul adrsud@gmail.com și trebuie să includă următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs (formă liberă);
 • scrisoare de motivație a candidatului;
 • copia buletinului de identitate;
 • CV-ul candidatului;
 • copia documentelor care certifică studiile;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • CV-ul întreprinderii /OSC (organizație a societății civile);
 • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/ OSC;
 • candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale, bilanțului Contabil – „Raportul de profit și pierdere” (pentru reprezentanții sectorului privat), situațiile financiare pentru ultimul an ale OSC;

 

Data limită pentru recepționarea dosarelor este – 02.12.2019, ora 23:59

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează!

 

Telefon: (0241) 21150.

E-mail:  adrsud@gmail.com 

Persoana de contact: Postelnicu Ana, specialist SPRCE