Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante în cadrul Secției politici regionale și cooperare externă

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante în cadrul Secției politici regionale și cooperare externă

   
09.12.2019   114 Accesări  

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante de specialist în politici regionale și cooperare externă. 

1.   Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

 • Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;
 • or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);
 • Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md.

2.   Denumirea funcţiilor vacante:

 • șpecialist Secție politici regionale și cooperare externă 
 • Unități disponibile: 2

 Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii superioare în științe ale economiei/relațiile internaționale/administrare publică/științe umanitare;
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile legate de planificare, programare și monitorizare;
 • Cunoaștere în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint, AdobbePhotoShop, Quantum GIS.
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat;
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail

dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
 • Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Cererea de înregistrare.

Data limită pînă la care pot fi depuse Dosarele de concurs este -  09 ianuarie 2020, ora 16.00. 

Telefon/Fax: (0241) 26286

E-mail - adrsud@gmail.com,  

Adresa poştală - RM, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12 

Persoana de contact - Nichita Irina, specialist resurse umane.