Prima   -  Presa   -  Noutăți - Angajăm specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor!

Angajăm specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor!

   
09.12.2019   600 Accesări  

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.

1. Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

 • Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;
 • or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului raional Cimişlia);
 • Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.comweb: www.adrsud.md.

2. Denumirea funcţiei vacante:  Specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii superioare tehnice, în management/managementul sectorului public/administrarea afacerilor sau alte domenii legate de dezvoltare regională;
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile relevante, legate de management, dezvoltare regională;
 • Cunoaşterea legislației în vigoare în domeniul  de dezvoltare naţionale şi regionale;
 • Cunoaștere în utilizare a programelor Word, Excel, PowerPoint;
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii;
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat;
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
 • Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;
 • Cererea de înregistrare.

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs este 09 ianuarie 2019, ora 16.00. 

Telefon/Fax: (0241) 2 62 86.

E-mail adrsud@gmail.com  

Adresa poştală - Republica Moldova, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12 

Persoana de contact - Nichita Irina, specialistâ resurse umane.