Prima   -  Presa   -  Noutăți - Aniversare ADR Sud: 10 ani de activitate, 10 ani de provocări, 10 ani de succes

Aniversare ADR Sud: 10 ani de activitate, 10 ani de provocări, 10 ani de succes

   
10.01.2020   852 Accesări  

Anul 2019 a fost unul aniversar pentru noi, an în care am împlinit 10 ani de la demararea activității. ADR Sud a fost un proiect ambitios pe care, cu pasiune, muncă și perseverență, l-am dezvoltat și consolidat continuu. Prin rezultatele majore obținute, am arătat și continuăm să demonstrăm că „se poate", că s-au obținut și se obțin rezultate de impact, vizibile, recunoscute și utile administrației publice locale și cetățenilor din regiune.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, primul tip de instituție regională, a fost și rămâne un generator de dezvoltare socio-economică a Regiunii Sud, care elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și  implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.

Din istoricul ADR Sud

Agenția de Dezvoltare Regională Sud își începe activitatea în anul 2009 ca urmare a implementării prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova (Legea Nr. 438 din 28.12.2006). Astfel, la 10 decembrie 2009,  în urma desfășurării concursului de angajare de către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, este numită în funcția de director al ADR Sud doamna Maria Culeșov. Iar la 18 decembrie -  Agenția de Dezvoltare Regională Sud este înregistrată ca instituție publică la Camera Înregistrării de Stat.

În același an este constituit Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud, în componența a 32 de membri reprezentanți ai APL I și II, ai sectorului privat și mediului asociativ). Iar la 22 ianuarie 2010 are loc prima ședință a Consiliului Regional de Dezvoltare Sud, în cadrul căreia a fost aprobat Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2010.

După ce, în luna februarie a fost angajat personalul Agenției, iar cu suportul DFID (Departamentului pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii) a fost reparat și dotat cu echipament de birou şi mobilier sediul instituției,  la 20 aprilie 2010 are loc lansarea oficială a Agenției de Dezvoltare Regională Sud, eveniment la care au participat oficialităţile statului, membrii CRD, reprezentanți ai donatorilor externi, activiști din ONG-uri, mass-media locală şi naţională.

Lansarea ADR Sud s-a desfășurat în centrul de reședință al Regiunii de Dezvoltare Sud, orașul Cimișlia, stabilit de către Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Agenția a fost creată pentru a asigura implementarea eficientă a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Regională și altor documente de politici publice privind dezvoltarea durabilă a regiunilor țării. Îar echipa instituției și-a axat, în principal, activitatea pe efectuarea analizei dezvoltării social-economice din regiune și elaborarea strategiilor și proiectelor de dezvoltare regională, precum și pe coordonarea și monitorizarea implementării obiectivelor de dezvoltare regională.

Totodată, ADR Sud a acordat asistență autorităților administrației publice locale în dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor localităților din regiunea de sud a țării, prin identificarea oportunităților și posibilităților de realizare a priorităților de dezvoltare regională identificate, printre care reabilitarea infrastructurii fizice, dezvoltarea sectorului privat și dezvoltarea pieței forței de muncă, asigurarea protecției mediului și sporirea atractivității turistice. De asemenea, a contribuit la identificarea și atragerea mijloacelor nebugetare necesare implementării strategiilor și proiectelor de dezvoltare regională.

Activitate complexă, bazată pe planificare strategică și programare

În cele ce urmează, la 24 martie 2010 de către CRD Sud a fost aprobată Strategia de Dezvoltare Regională Sud  2010-2016, a fost inițiat procesul de elaborare a Strategiei de Management al Deșeurilor Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, iar mai târziu, la 18 iunie a fost aprobat Programul Operațional Regional Sud 2010-2013.

La 10 mai 2010 a fost anunțat primul Apel de propuneri de proiecte de dezvoltare regională.

De asemenea, anul 2010 se face remarcabil și prin faptul că, în decursul acestuia, au fost puse bazele cooperării ADR Sud cu parteneri de dezvoltare ca DFID, GIZ, EPTISA, Contact Cahul, ODIMM ș.a.

În luna decembrie 2011, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud a aprobat Strategia de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, elaborată în 2010 cu suportul EPTISA.

În același an, a fost inițiată implementarea a 8 proiecte de dezvoltare regională în Regiunea Sud, dintre care unul fiind finalizat cu succes. Este vorba despre proiectul „Repararea podului peste râul Cogâlnic de pe strada Matrosov și secțiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaționale Chișinău - Tarutino - Odesa din orașul Basarabeasca", finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Acesta a fost, de fapt, primul proiect de dezvoltare regională din Republica Moldova implementat integral, cu brio, de către ADR Sud, fiind considerat, la acea vreme, drept model de implementare a politicilor de dezvoltare regională.

Investiții majore în Regiunea de Dezvoltare Sud

Un alt proiect cu impact major pentru regiune implementat de ADR Sud în decursul anilor 2011-2012 a fost cel privind "Eficientizarea managementului deșeurilor menagere solide în RDS", care a avut drept obiectiv îmbunătățirea calității mediului ambiant și a sănătății populației din cele opt centre raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud - Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia.

În 2012, ADR Sud continuă implementarea a 6 proiecte de dezvoltare regională, cinci dintre care au fost finalizate. De asemenea, la 27 martie a aceluiași an este lansat deja cel de-al doilea Apel de propuneri de proiecte.

În perioada de referință, una de afirmare am putea spune, ADR Sud a depus o muncă enormă, realizând proiecte de anvergură pentru regiune, cum ar fi: "Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca'', „Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut", "Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor satului Roșu, raionul Cahul", ,,Consolidarea cooperării regionale între raionele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul Căușeni", „Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui" ș.a.

Eforturi susținute depuse pe calea afirmării și atingerii obiectivelor de dezvoltare regională

De notat, că doar în decursul unui singur an - 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), a investit în Regiunea de Dezvoltare Sud în jur de 41 440 200 lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) și 2 270 560 lei din banii Guvernului României, oferiți  prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Din sursele distribuite Regiunii Sud, cea mai mare parte a fost investită în construcția drumului de acces Dimitrova-Acui - 14 684 000 lei, și a celui mai grandios complex sportiv multifuncțional din țară - Centrul pentru Tineret și Sport Căușeni - 14 703 730 lei.

Sume considerabile au fost investite, de asemenea, în sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii turistice și sisteme de management a deșeurilor.

Concomitent cu implementarea proiectelor, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a desfășurat o multitudine de activități menite să sprijine procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud, desfășurarea celui de-al doilea Apel de Propuneri de Proiecte, desfășurarea Forumului Investițional în Dezvoltare Regională "Crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud" (2012, Purcari), inițierea procesului de elaborare a planurilor sectoriale regionale pentru trei sectoare de intervenție. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a reușit să valorifice 105 % din suma alocată Regiunii de Sud pentru anul 2012. În acest mod, grație eforturilor depuse de echipa ADR Sud, procesul de dezvoltare regională a căpătat un contur mai pronunțat în Republica Moldova și a condiționat viitoarele investiții esențiale în sectoarele prioritare din Strategia de Dezvoltare Regională.

Anul 2012 este memorabil și prin faptul că, în perioada dată, a fost aprobată Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul, compartimentul Aprovizionare cu Apă și de Canalizare,  se constituie Asociația Regională de Management a Deșeurilor. De asemenea, cu suportul ADR Sud a fost actualizată Strategia de Dezvoltare Regională Sud 2010-2016, elaborat Programul Operațional Regional 2013-2015, se pun bazele cooperării cu partenerii de dezvoltare din Provincia di Novara, Italia, cu organizația internațională "BirdLife" din Ucraina, Corpul Păcii SUA în Republica Moldova, Agenția Cehă pentru Dezvoltare etc.

Între anii 2013-2014, cu suportul Agenției Internaționale de Cooperare a Germaniei (GIZ), au fost elaborate și aprobate două Programe Regionale Sectoriale în domeniile Eficiență Energetică (EE) și Aprovizionarea cu Apă și de Canalizare (AAC).  Ca rezultat al implementării Programului Regional Sectorial în sectorul Eficienței Energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Sud, au fost elaborate 8 Concepte de Proiecte Viabile în domeniu, dintre care 3 au fost aprobate ulterior, la nivel interministerial, spre finanțare.

Mai târziu, în 2015, cu sprijinul GIZ, Agenția de Dezvoltare Regională a finalizat elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii drumurilor regionale și locale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud. Iar în 2017 au fost elaborate și apobate alte două documente de planificare strategică pe termen mediu -  Programului Regional Sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud și Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurilor de sprijin în afaceri.

De asemenea, în perioada de referință, cu sprijinul principalului partener al ADR Sud - GIZ, au fost elaborate mai multe studii de fezabilitate importante în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare pentru raioanele Cahul și Leova, în baza cărora au fost elaborate și aprobate spre finanțare trei concepte de proiecte viabile ce țin de îmbunătățirea serviciilor de canalizare în orașul Leova, extinderea rețelei de aprovizionare cu apa în satele Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, raionul Leova, și îmbunătățirea serviciilor de apa în satul Pelinei și comuna Găvănoasa din raionul Cahul, și Studiul de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud.

În lista celor mai importante și relevante documente strategice elaborate de ADR Sud, de-a lungul activității sale, se înscriu, de asemenea, Strategiile de Dezvoltare Regională Sud 2010-2016 și 2017-2020, Programele Operaționale Regionale Sud pentru anii 2010-2012, 2013-2015 și 2017-2020. De asemenea, ADR Sud a fost instituția care a acordat suport continuu APL și a facilitat procesul de actualizare a Strategiilor de Dezvoltare Socio-Economică ale celor 8 raioane care intră în componența Regiunii de Dezvoltare Sud.