Prima   -  Presa   -  Noutăți - Bilanț aniversar ADR Sud: 40 de proiecte investiționale finalizate cu succes, în valoare totală de circa 585,33 milioane lei

Bilanț aniversar ADR Sud: 40 de proiecte investiționale finalizate cu succes, în valoare totală de circa 585,33 milioane lei

   
11.01.2020   604 Accesări  

Realizările noastre în cei 10 ani de activitate ne fac mândri și încrezători pentru perioada următoare. Aruncând o privire în urmă, astăzi putem spune cu certitudine că am reușit să schimbăm în bine viața oamenilior din regiune. Dar, cu certitudine, mai sunt încă multe de făcut. De aceea, suntem pe deplin conștienți de faptul că prin consolidarea capacităților umane, instituționale și financiare, prin implicare activă și cooperare eficientă, vom continua demersul nostru pe făgașul dezvoltării regionale și vom contribui la dezvoltarea regiunii în favoarea locuitorilor ei.

Implementarea proiectelor regionale rămâne, de-a lungul existenței Agenției de Dezvoltare Regională Sud şi până în prezent, activitatea de bază, prin care instituția pune în aplicare politicile în domeniu şi schimbă în bine viața cetățenilor din regiune. Grație proiectelor de dezvoltare regională, astăzi se pot bucura de apă potabilă locuitorii satelor Manta, Crihana Veche, Roşu şi ai comunei Lebedenco din raionul Cahul, ai satului Ecaterinovca din raionul Cimişlia, locuitorii oraşelor Leova și Iargara. Iar în curând vor avea apă de calitate în casele lor şi servicii moderne de canalizare locuitorii municipiului Cahul și ai orașului Vulcănești, ai satelor Pelinei, Găvănoasa, Alexandru Ioan Cuza, Cotihana, Pașcani, Filipeni, Cupcui, Romanovca ş.a.

Unul din proiectele de anvergură implementate de ADR Sud este apeductul magistral Leova-Iargara, construcția căruia a fost finalizată în luna noiembrie a anului 2018, fiind realizată cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională şi cu implicarea Consiliului raional Leova.

În cadrul proiectului dat, cu un cost total de circa 61 milioane de lei, a fost construită o rețea magistrală de apeduct, cu o lungime de 22,9 km, două staţii de pompare şi o staţie de repompare. De asemenea, a fost modernizată staţia de tratare, reabilitate două rezervoare subterane de apă şi construite alte două rezervoare supraterane noi, din panouri metalice a câte 800 m3 fiecare. 

Se preconizează ca noua conductă de aducțiune să aprovizioneze cu apă 28 de localităţi din raionul Leova, la apeduct fiind conectate, la prima etapă, localitatea Iargara și orașul Leova, iar la cea de-a doua etapă - satele Filipeni, Romanovca şi Cupcui. Conectarea tuturor localităţilor este planificată pentru sfârşitul anului 2020. Apeductul nou construit va aduce beneficii unui număr de peste 20 de mii de locuitori din sudul Moldovei, asigurându-le acestora accesul la servicii moderne de aprovizionare cu apă și de canalizare.

De asemenea, datorită eforturilor ADR Sud şi unei cooperări eficiente cu administrațiile publice locale, de infrastructura rutieră reabilitată beneficiază în prezent locuitorii municipiului Cahul, grație reabilitării și modernizării drumului de importanţă regională - strada Ivan Spirin, ai  satelor Sagaidac, Codreni, Porumbrei, Hârtop și Mereni din raionul Cimişlia, Dimitrova și Acui din raionul Cantemir, Feștelița, Marianca de Jos, Talmaza, Antoneşti, Carahasani şi Căplani din raionul Ştefan Vodă, dar şi agenții economici din aceste zone.

Un alt proiect de succes al ADR Sud poate fi considerat cel de edificare a Centrului pentru Tineret şi Sport Căuşeni - cel mai grandios complex sportiv multifuncţional din ţară, care oferă astăzi tinerilor din raioanele Căuşeni, Cimişlia şi Ştefan Vodă posibilitatea de a practica diferite sporturi şi a duce un mod sănătos de viață, iar sportivilor de performanță - şansa de a se antrena în condiții optime pentru a fi competitivi şi a obține noi diplome şi medalii pentru Republica Moldova.

De asemenea, nu mai puțin important este şi faptul că, prin implementarea altor două proiecte regionale - de construcție a drumului de acces spre Casa-muzeu „Alexei Mateevici" din satul Zaim, raionul Căuşeni, și de construcție a drumului de accces spre Mănăstirea Chistoleni din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, ADR Sud a izbutit să ofere Regiunii de Dezvoltare Sud oportunități reale de înscriere în circuitul turistic național şi internațional.

Dinamica valorificării mijloacelor financiare în perioada 2010-2019

Ca urmare a organizării celor trei apeluri de propuneri de proiecte, desfășurate de ADR Sud sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (actualmente Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), în perioada 2010-2019 au fost aprobate pentru Regiunea Sud 28 de proiecte de dezvoltare regională, cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), și 12 proiecte din alte surse. Dintre acestea au fost finalizate 28 de proiecte finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, cu un cost total de 411,09 mln. lei.

 De asemenea, au fost realizate cu succes 12 proiecte investiționale finanțate din alte surse (UE, Guvernul României, Guvernul Germaniei, Guvernul Elveției), prin intermediul GIZ Moldova.

 Costul total al proiectelor cu finanțare externă constituie 174,24 mln. lei, dintre care 163,78 mln. lei sunt mijloace financiare atrase din alte surse, iar 10,46 mln. lei - din contribuția beneficiarilor proiectelor.

Radiografia proiectelor implementate de ADR Sud pe domenii de intervenție

În decursul celor 10 ani de existență, ADR Sud a realizat numeroase proiecte de dezvoltare regională al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Vedeți mai jos indicatorii care relevă rezultatele atinse și impactul proiectelor. 

Proiecte de modernizare, reabilitare sau extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare:

- 11 proiecte finalizate, 5 proiecte în curs de implementare;

- 161,72 km de apeduct construit;

- 2 stații de tratare a apei reabilitate;

-  43,94 km de canalizare construită;

- 35 localități din Regiunea  de Dezvoltare Sud beneficiare;

- 102806 de cetățeni au acces îmbunătățit la servicii de AAC.

Proiecte implementate:

 • "Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut"
 • „Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roșu, r-l Cahul" 
 • „Constructia sistemului de aprovizionare cu apă din satul Ecaterinovca"
 • „Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionaire cu apă a satului Ecaterinovca" 
 • "Reabilitarea stației de tratare a apei potabile în or. Cahul"
 • „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara"
 • „Construcția apeductului magistral Leova - Filipeni - Romanovca" ș.a.       

Proiecte de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor regionale și locale:

- 11 proiecte finalizate; 1 proiect în curs de implementare;

- 62,93 km de drum renovat/construit, dintre care 54,65 km în variantă asfalt și 8,28 km în variantă macadam.

- 186139 cetățeni cu acces la infrastructura rutieră îmbunătățită.

- 50 localități din Regiunea de Dezvoltare Sud beneficiare.

Proiecte implementate:

 • „Renovarea podului peste r. Cogâlnic din or. Basarabeasca"
 • „Construcția drumului Sagaidac-Porumbrei"
 • "Lucrări de construcție a drumului Ștefan Vodă-Talmaza"
 • „Constructia drumului de acces Dimitrova-Acui"  
 • „Drum de acces către Casa-muzeu "A. Mateevici" din s. Zaim, r-l Căușeni" 
 • „Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională - str. Spirin din mun. Cahul"
 • "Construcțiadrumului intercomunitar Feștelița - Marianca de Jos - Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii acestuia cu drumul național R30 Chișinău - Căușeni - frontiera cu Ucraina" 
 • "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sârma-Tomai-Sărăteni-Hârtop-la rețeaua de drumuri naționale"ș.a. 

Proiecte ce țin de gestionarea eficientă a deșeurilor:

- 1 proiect finalizat, 2 proiecte în curs de implementare;

- 8 orașe din RDS beneficiare (42499 cetățeni cu acces îmbunătățit la servicii);

- 8 întreprinderi municipale dotate cu tehnica și utilaj necesar pentru colectarea selectivă a deșeurilor (autospeciale, buldozere,  containere, prese pentru balotat ș.a.)  ca urmare a implementării proiectului "Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud".

Proiecte ce țin de sporirea atractivității turistice:

- 4 proiecte implementate;

- 4 localități din Regiunea de Dezvoltare Sud beneficiare;

- 1 centru de tineret și sport construit în orașul Căușeni, cu suprafața de 4636 m2;

"Consolidarea cooperării regionale între raionele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul Căușeni" 

„Construcția drumului de acces cu o lungime de 0,33 km spre Muzeul memorial "Alexei Mateevici" din satul Zaim, raionul Căușeni";

"Reabilitarea zonei de odihnă și agrement  "Lăcul Sărat" din mun. Cahul";

- „Construcția drumuluide acces cu o lungime de 6,0 km către "Mănăstirea Chistoleni" din localitatea Sadaclia, r-l Basarabeasca".

Proiecte ce țin de dezvoltarea infrastructurii de afaceri:

- 2 proiecte în curs de implementare: „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională"; „Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud" .

Proiecte ce țin de eficientizarea energetică a clădirilor publice:

- 1 proiect finalizat: „Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul raional Cantemir (bloc chirurgical)", cu o suprafață de 8650,3 m2);

 - 2 proiecte în curs de implementare: „Sporirea eficienței energetice a LT Constantin Spătaru” din or. Leova”; „Sporirea eficienței energetice a LT „Matei Basarab” din or. Basarabeasca;

- 61752 de locuitori ai raionului Cantemir vor beneficia de confort termic sporit;

- 51 de localități ale raionului Cantemir beneficiare;

- reducerea cu 20% a consumului de energie;

- reducerea cu cel puțin 25% a emisiilor de CO2.