Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ședință internă ADR Sud-GIZ cu ocazia finalizării auditului financiar desfășurat în cadrul proiectelor finanțate din sursele Uniunii Europene

Ședință internă ADR Sud-GIZ cu ocazia finalizării auditului financiar desfășurat în cadrul proiectelor finanțate din sursele Uniunii Europene

   
31.01.2020   130 Accesări  

Astăzi, la sediul ADR Sud a fost organizată o ședință internă cu ocazia finalizării auditului financiar desfășurat în cadrul proiectelor de aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice, finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud din sursele Uniunii Europene și implementate prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Este vorba de proiectele „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei- Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca (ETAPA II)"; "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova"; "Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova; Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova"; Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orasul Leova" și "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orasul Basarabeasca".

Auditul financiar a fost realizat pe marginea executării acordului de finanțare 81220033 din 04.12.2017, încheiat între GIZ și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, actualmente Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Perioada supusă auditului este de la 15 noiembrie 2017 - 20 decembrie 2019.

Proiectul Raportului de audit a fost prezentat de experții contractați de firma de audit ARGE Moore Stephens Ludewig AG (consortium), după care a fost discutat de către reprezentanții MSPL/GIZ, în frunte cu Dietrich Hahn, consultant internaţional superior MSPL/GIZ, și echipa de implementare din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în frunte cu Maria Culeșov, director.

Reuniunea de încheiere a auditului le-a oferit partenerilor oportunitatea de a discuta despre rezultatele înregistrate, provocări le și impedimentele cu care se confruntă ADR Sud în procesul de implementare a proiectelor cu finanțare externă realizată prin intermediul GIZ , împreună partenerii căutând să identifice cele mai optimale soluții și posibilități pentru o cooperare eficientă și implementarea cu succes a celor cinci proiecte privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice care urmează a fi realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Proiectele sus-menționate au fost preluate din cadrul Programelor regionale sectoriale AAC și EE, elaborate cu suportul GIZ în perioada anilor 2014-2015. Acestea sunt implementate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și se află, actualmente, la etapa de finalizare a serviciilor de proiectare și transmitere către beneficiari a documentației tehnice și, respectiv, de organizare și desfășurare a achizițiilor publice și inițiere a lucrărilor.

În rezultatul implementării acestor proiecte, peste 64 de mii de cetăţeni din Regiunea de Dezvoltare Sud a ţării vor beneficia de condiţii moderne de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. Totodată, două instituţii şcolare din raioanele Leova şi Basarabeasca vor beneficia, graţie suportului Uniunii Europene, de proiecte de eficienţă energetică.

Măsurile de eficiență energetică, care vor fi implementate în cadrul școlilor vor asigura condiții optime pentru activitatea profesională a personalului și studiile elevilor din mai multe localități. Îar în ceea ce ține de măsurile de aprovizionare cu apă și canalizare, principalele rezultate preconizate vizează îmbunătățirea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sporirea ratei de conectare a populației la acestea. Toate aceste măsuri vor contribui, eventual, la eliminarea disparităților rurale, dar și a celor urbane.