Prima   -  Presa   -  Noutăți - Granturi pentru reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor

Granturi pentru reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor

   
03.02.2020   519 Accesări  

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP-IFAD) anunță despre lansarea Concursului de recepționare a cererilor pentru obținerea granturilor competitive la reabilitarea și înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție/silvo-pomicole, care vor fi finanțate în anul 2020 în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Cllmatică lncluzivă (PRRECI) și a Proiectului de Reziliență Rurală (PRR), în scopul protecției și prevenirii eroziunii solului, protecției culturilor agricole, animalelor și clădirilor, cât și a creșterii veniturilor prin managementul corect al perdelelor/plantațiilor forestiere/silvo-pomicole în scopul obținerii lemnului de calitate înaltă, lemnului pentru foc și produselor forestiere nelemnoase: nuci  comestibile, pomusoare și cuperci; plante medicinale: semințe sau butași de arbori,  arbusti, etc.

Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar (APL) nu va depăși 10 ha. Costurile pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere  de protectie vor fi achitate integral din grantul proiectului, dar nu mai mult de:

  • max. 1300 dolari SUA/ha pentru acoperirea costurilor de reabilitare (în baza proiectelor de execuție elaborate deinstituția abilitatii cu suportul financiar a UCIP !FAD);
  • max. 3000 dolari SUA/ha pentru acoperirea costurilor de înființare (în baza proiectelor de execuție elaborat de instituția abilitată cusuportulfinanciar a UCIP /FAD).

Granturile vor fi acordate APL, pe bază de concurs, pentru următoarele categorii generate de investiții:

  • Perdele de protecție - unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele.
  • Fâșii riverane de protecție a apelor - rânduri de arbori, arbuști și vegetație verde plantate de-a lungul malurilor râurilor și bazinelor de apă.
  • Garduri vii sau paravânturi - un tip de protecție împotriva vânturilor puternice din timpul iernii reprezintă plantarea arborilor/arbuștilor într-un mod ca să rețină păstreze zapada pe suprafețele terenurilor agricole.
  • Benzi din pomi și arbuști fructiferi - în scopuri de conservare se plantează plante lemnoase multianuale pentru reîmpădurire și reabilitarea habitatelor, cultivarea pomilor sau arborilor forestieri, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvice cum ar fi pășunile împădurite și intercalarea culturilor agricole cu rânduri de arbori.

Vă informăm că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 10 martie 2020.

Pentru mai multe detalii privind condițiile de solicitare a finanțării, Vă invităm să accesați pagina: http://www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie forestiere-silvo-pomicole