Prima   -  Presa   -  Noutăți - Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, încurajate să valorifice oportunitățile de irigare pentru producerea culturilor cu valoare adăugată înaltă

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, încurajate să valorifice oportunitățile de irigare pentru producerea culturilor cu valoare adăugată înaltă

   
04.02.2020   98 Accesări  

Peste 100 de producători agricoli, membri ai 24 de Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) s-au întrunit astăzi în cadrul celei de a VI-a ediție a conferinței anuale a AUAI, organizate cu suportul Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) și Proiectul USAID Agricultura Performanta în Moldova (USAID/APM).

Participanții la eveniment reprezintă atât cele 10 AUAI, care gestionează sistemele de irigare reabilitate din fondurile Guvernului SUA, cât și asociații noi create, în proces de preluare a managementului sistemelor de irigare.

Agricultorii, împreună cu reprezentanții autorităților publice și parteneri de dezvoltare prezenți la eveniment, au discutat tendințele de dezvoltare a sectorului centralizat de irigare (SCI) transmis în gestiunea AUAI, precum și evoluția transferului managementului altor sisteme centralizate de irigare nereabilitate către AUAI noi create. Totodată, au fost abordate provocările generate de schimbările climaterice actuale și posibile soluțiile pentru a spori eficiența irigării și a utilizării raționale a resurselor de apă.  

Potrivit FDD Moldova, în ultimul timp, lipsa precipitațiilor și verile aride determină tot mai mulți fermieri să își realoce activitățile agricole în zonele cu acces la infrastructura de irigare, care le permite să producă culturi cu valoare adăugată și să reducă riscurile compromiterii recoltelor. Astfel, pe parcursul anului 2019, 10 fermieri au ales să își dezvolte afaceri în arii cu acces la sisteme centralizate de irigare, aceștia fiind implicați în cultivarea căpșunului, sfeclei de zahăr, legumelor, strugurilor de masă. Urmare a eforturilor AUAI, partenerilor de dezvoltare și perseverenței producătorilor agricoli, în 2019 cele 10 AUAI care gestionează sistemele reabilitate au livrat un volum de apă de 2,3 milioane m3, sau cu 10% mai mult față de anul precedent.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju, prezent la Conferință, a încurajat participarea activă a agricultorilor în procesul de exploatare, modernizare și eficientizare a sistemelor de irigare. Potrivit ministrului, rezultatele bune ale AUAI create în perioada Compact, care gestionează sistemele de irigare reabilitate a determinat Guvernul să inițieze, la solicitarea fermierilor, transmiterea a altor 12 sisteme centralizate de irigare nereabilitate în folosinţă gratuită AUAI nou create. Totodată, ministrul Ion Perju a declarat că „păstrarea și revitalizarea sectorului de irigare necesită investiții substanțiale, iar adoptarea unui Program național în domeniu irigării rămâne a fi o prioritate în agenda ministerului".

Valentina Badrajan, Director executiv al FDD Moldova, a notat că, prin activitățile desfășurate, FDD Moldova creează premize pentru o dezvoltare rurală durabilă. „În acest sens, în anul 2020 vom continua să acordăm suport AUAI și Agenției Apele Moldovei în procesul de implementare a unui model sustenabil de gestiune a sistemelor centralizate de irigare și vom susține proiectele de modernizare a sistemelor de irigare pentru a contribui la extinderea suprafețelor irigate în zonele sistemelor centralizate de irigare și tranziția la agricultura cu valoarea înaltă adăugată", a menționat directorul executiv FDD Moldova.

Benjamin Toric, directorul Proiectului USAID/APM, a menționat că sinergia partenerilor de dezvoltare, a autorităților publice și producătorilor agricoli poate produce schimbări reale asupra agriculturii și calității vieții în localitățile rurale. Uneori, este suficient un mic imbold pentru a cataliza investiții noi în regiunile cu acces la irigare și a stimula dezvoltarea unor afaceri profitabile în agricultură. Drept exemplu este experiența proiectului USAID/APM care a acordat în zonele sistemelor de irigare reabilitate granturi în valoare de circa 345 mii USD, ce au generat adițional investiții private de peste 1,7 milioane USD.

Conform datelor oficiale, actualmente în Republica Moldova sunt 88 de sisteme de irigare, construite în perioada sovietică. Dintre acestea, doar 10 sisteme de irigare au fost reabilitate în perioada anilor 2010-2015, cu fondurile Guvernului SUA în cadrul Programului Compact. Celelalte, 78 de sisteme de irigare, sunt funcționale, parțial funcționale sau nefuncționale. Actualmente, 15 sisteme centralizate de irigare sunt gestionate de AUAI create de fermieri, iar celelalte 73 sunt gestionate de autoritățile publice abilitate. Cele 88 de sisteme de irigare au asigurat în 2019 irigarea a 10 la sută din terenurile agricole din Republica Moldova.

 Pentru informații suplimentare puteți contacta: 

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 

Tel.: (0) 69 996 097; 0 22 85 22 99

Email: ana.chiriac@sda.gov.md

Proiectul USAID/APM 

Tel.: (0)79 528 417; (0)60 140 604     

Email: iburlacu@moldovaagro.com