Prima   -  Presa   -  Noutăți - Întâlnire de lucru între specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Sud și expertul companiei de consultanță "Fichtner Water & Transportation"

Întâlnire de lucru între specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Sud și expertul companiei de consultanță "Fichtner Water & Transportation"

   
19.02.2020   422 Accesări  

Specialiștii ADR Sud au fost antrenați, astăzi, într-o ședință de lucru cu participarea expertului internațional Alexandru Marton, reprezentant al Companiei de consultanță "Fichtner Water & Transportation", angajată de Banca germană KfW în cadrul proiectului „Alimentare cu Apă și Canalizare a raionului Cahul ".

În cadrul ședinței, au fost discutate și detaliate activitățile pe care urmează să le realizeze, nemijlocit, ADR Sud în cadrul proiectului "Alimentare cu Apă și Canalizare a raionului Cahul", conform Acordului de finanțare semnat în acest sens cu KfW.

Părțile au discutat proactiv, expertul oferind consultanță și aducând claritate în ceea ce privește sarcinile concrete pe care urmează să le îndeplinească specialiștii ADR Sud în cadrul proiectului nominalizat, și anume în ceea ce ține de desfășurarea achizițiilor publice, monitorizarea și evaluarea proiectului, asigurarea comunicării eficiente, promovării și vizibilității proiectului AAC Cahul.

Proiectul "Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul" este finanțat de Banca germană de Dezvoltare KfW și are ca scop restaurarea infrastructurii de bază a aprovizionării cu apă și canalizare în cel mai mare oraș din sudul Moldovei și în satele din apropiere. Acesta prevede dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cahul și în patru sate învecinate: Cotihana, Crihana Veche, Pașcani și Manta.

Proiectul este implementat de Primăria municipiului Cahul, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud.  Conform Acordului de finanțare semnat cu Banca KfW, ADR Sud urmează să acorde în cadrul proiectului "Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul" expertiză în domeniul procedurilor de achiziții, elaborării devizelor de cheltuieli și să asigure vizibilitatea proiectului.

În cadrul proiectului vor fi construite 8 km de rețele de alimentare cu apă și de canalizare în satul Cotihana, precum și sistemele de canalizare din satele Crihana Veche, Pașcani și Manta. De asemenea, în Cahul, sistemul de alimentare cu apă va fi restaurat și extins cu 11 km, rețelele de canalizare vor fi extinse, stația de pompare va fi reparată la fel ca şi clădirea administrativă a Întreprinderii municipale "Apă Canal Cahul".