Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii AEP au aprobat versiunea inițială a Planului de comunicare și vizibilitate a proiectului "Alimentarea cu Apă și Canalizare în raionul Cahul", finanțat de Guvernul Germaniei, prin intermediul Băncii KfW

Membrii AEP au aprobat versiunea inițială a Planului de comunicare și vizibilitate a proiectului "Alimentarea cu Apă și Canalizare în raionul Cahul", finanțat de Guvernul Germaniei, prin intermediul Băncii KfW

   
28.02.2020   613 Accesări  

Miercuri, 26 februarie 2020, a fost desfășurată ședința ordinara a Agenției de Executare a Proiectului "Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul", implementat de Primăria municipiului Cahul, în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Beneficiarul direct al proiectului este Apă Canal Cahul, furnizorul municipalității pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

În conformitate cu agenda stabilită au fost puse în discuție două întrebări:

-  Prezentarea, comentariile si aprobarea Planului de Comunicare si Vizibilitate;

-  Prezentarea, comentariile si aprobarea Conceptului de Conectări Individuale pentru Canalizare.

Expertul Companiei de consultanță Fichtner Water & Transportation GmbH  Dl Jan von Vogt a prezentat versiunea inițială a Planului de Comunicare și Vizibilitate, accentuând scopul Planului de a spori gradul de conștientizare a publicului cu privire la Aprovizionarea cu Apă și Canalizare în raionul Cahul prin publicitatea și afișarea rezultatelor și succeselor proiectului, crearea unui interes în rândul potențialilor beneficiari pentru conectare la serviciile propuse.

Participanții au făcut cunoștință cu structura Planului, logica de intervenție între scop, obiective și activități, grupul țintă, mesajele cheie, principiile și instrumentele de comunicare și vizibilitate, programul și bugetul preliminar al activităților.

După aprobarea de către KfW, managementul planului va fi realizat de un ONG local cu experiență în domeniul comunicării, care va fi contractat prin procedura de achiziții publice.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a venit cu propuneri de completare a Planului cu cele două documente elaborate anterior de către agenție, și anume: Ghidul de comunicare în cadrul proiectului, care conține o descriere detaliată a principiilor de comunicare internă și externă, a modului de organizare a activităților de comunicare și vizibilitate; și  Manualul de identitate vizuală a proiectului bazat pe cerințele UE, care conține componentelor identității vizuale (logourile părților implicate, semnătura compusă a proiectului ) și regulile de aplicare, precum și exemple de utilizare a identității vizuale în materialele de comunicare.

"Aceste documente sunt foarte importante pentru asigurarea comunicării eficiente atât între partenerii proiectului, cât și cu publicul larg și vor oferi un suport informativ și metodologic substanțial pentru persoanele implicate în activitățile de comunicare și vizibilitate" a subliniat Dna Viorica Cuțitaru, specialist în managementul  proiectelor.

S-a expus, de asemenea, necesitatea indicării concrete a răspunzătorului de fiecare activitate, completarea cu elaborarea unor materiale promoționale, descrierii procesului de monitorizare și evaluare a Planului conform indicatorilor de performanță.