Prima   -  Presa   -  Noutăți - Beneficiarii și actorii implicați în procesul de implementare a proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova", informați despre suma alocată din Fondul Național de Dezvoltare Regională, aprobată pentru anul 2020

Beneficiarii și actorii implicați în procesul de implementare a proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova", informați despre suma alocată din Fondul Național de Dezvoltare Regională, aprobată pentru anul 2020

   
03.03.2020   113 Accesări  

Recent, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc ședința de informare și de inițiere a proiectului investițional "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova", finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și derulat în anul curent, 2020.

La eveniment au participat președintele raionului Leova, Nicolae Prițcan, vicepreședintele raionului, Rodica Hasan, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, șeful secției proiecte din cadrul ADR Sud, Andrei Popușoi, primarii localităților beneficiare ale proiectului - Lilia Cazacu ( s. Sârma), Marin Ciobanu (s. Tochile Răducani), Ghenadie Capmaru (s. Tomai), Victor Doba (s. Sărata Răzeși), șeful Direcției Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor CR Leova, Ilie Condrea, specialiști din cadrul Direcției Construcții a CR Leova, antreprenori executanți ai lucrărilor în cadrul proiectelor finanțate anterior din Fondul Ecologic Național și managerul local al proiectului MSPL AAC în raionul Leova.

Ședința de lucru a fost organizată cu scopul de a informa actorii implicați în procesul de implementare a proiectului de dezvoltare regională "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova" despre mijloacele financiare care urmează a le fi alocate, în anul 2020, din Fondul Național de Dezvoltare Regională, conform Deciziei 14/20 din 13 februarie a.c. a Consiliului Național pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a adus la cunoștința celor prezenți că, din numărul total de proiecte propuse spre finanțare pentru anul 2020, care vor fi inițiate sau se află în derulare, 4 proiecte, cu un buget total de 38 961 711,02 de lei, îi revin Regiunii de Dezvoltare Sud.

Printre acestea se numără proiectele "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni", pentru care vor fi alocați, în anul curent, 15 311 517,53 lei; "Dezvoltarea durabilă a Parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", în cadrul căruia au fost dispuși pentru distribuire din FNDR 13 693 252, 21 lei; "Construcția drumului de acces spre Mănăstirea Chistoleni" -  cu 3 729 441,28 lei și "Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova", pentru care vor fi repartizați 6 227 500, 00 lei.

Șefa ADR Sud a specificat că, la selectarea proiectului " Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova" s-a ținut cont de anumite criterii, și anume: co-finanțarea din alte surse, punctajul acumulat în cadrul evaluării de către comisia interministerială, nivelul de pregătire a proiectului pentru lansarea imediată a achizițiilor publice și existența documentației tehnice actualizate.

În cele ce urmează, părțile au discutat despre problemele care necesită a fi soluționate în contextul începerii lucrărilor, despre activitățile care urmează a fi întreprinse și responsabilitățile care îi revin fiecărui în parte. Totodată, s-a atras atenția asupra necesității de revizuire și actualizare a documentației tehnice a proiectului.