Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ambasada Marii Britanii la Chișinău anunță un apel de propuneri de proiecte în domeniul schimbărilor climatice

Ambasada Marii Britanii la Chișinău anunță un apel de propuneri de proiecte în domeniul schimbărilor climatice

   
20.03.2020   815 Accesări  

Ambasada Marii Britanii din Chișinău anunţă un concurs al propunerilor de proiecte care se adresează organizațiilor cu experiență de lucru în domeniul schimbărilor climatice și a problemelor de mediu din Republica Moldova.

Acest apel vizează în mod special propunerile de proiecte legate de cele patru priorități ale Regatului Unit, ca parte a președinției deţinute în cadrul Conferinței Părților privind schimbările climatice și gazdă a Summit-ului COP26 care urmează să aibă loc în luna noiembrie a acestui an.

Acestea sunt:

 • creștere curată: accent pe energia regenerabilă; combaterea emisiilor; o creștere curată în sectoare precum energia, transportul și industria;
 • finanțele ecologice: transformarea ecologică a sectorului financiar;
 • soluții bazate pe natură: atenuarea schimbărilor climatice și pierderea biodiversității; restaurarea habitatelor și ecosistemelor naturale;
 • adaptare și reziliență: ajutând comunitățile să se pregătească pentru dezastre naturale;

Mai multe detalii despre ambițiile și prioritățile Regatului Unit cu privire la schimbările climatice pot fi găsite pe www.ukcop26.org

Buget

Sunt binevenite propunerile de proiecte în valoare de până la 20.000 £.

Criterii de selecție

 • alinierea proiectului la prioritățile tematice menționate mai sus;
 • proiectele ar trebui să includă activități clare de gen și de incluziune socială sau rezultate în cadrul priorităților tematice menționate mai sus, acolo unde este posibil;
 • proiectele ar trebui să aibă clar rezultate SMART (specifice, măsurabile, realizabile, realiste, limitate în timp) și să furnizeze valoare pentru bani;
 • Partenerii proiectului pot fi locali sau naționali de pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau organizații internaționale;
 • proiectele trebuie să acopere activități care îndeplinesc definițiile Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare;
 • finanțarea poate fi acordată consorțiilor organizațiilor locale și / sau internaționale; dar va trebui să existe o organizație clară care să fie responsabilă pentru gestionarea finanţelor și a rezultatelor, inclusiv pentru livrarea acestora;
 • alocările de finanțare pentru 2020/21 trebuie cheltuite până la 31 decembrie 2020;
 • candidații selectaţi vor fi obligați să prezinte rapoarte financiare și narative trimestriale și finale;
 • ca regulă generală, subvențiile nu trebuie utilizate pentru achiziționarea de bunuri și echipamente, dar acestea vor fi luate în considerare de la caz la caz; nu mai mult de 10% din fondurile proiectului nu pot fi utilizate pentru echipamente. Fondul nu poate fi utilizat pentru donaţii;
 • plățile vor fi efectuate în MDL, la o rată FCO (Foreign and Commonwealth Office).

Raportare și M&E

 • furnizorul se va întâlni cel puțin lunar cu echipa Ambasadei Britanice pentru a discuta progresul continuu în ceea ce privește realizarea planului proiectului (inclusiv a planului de comunicare), riscurile și impactul acestuia;
 • furnizorului i se va cere să prezinte, trimestrial şi în mod oficial, rapoarte financiare și narative despre proiect, precum și un raport de finalizare la încheierea proiectului;
 • FCO își rezervă dreptul de a efectua vizite de evaluare la un moment convenit cu furnizorul și după ce a dat un aviz rezonabil.

Dependenţe

Furnizorul este rugat să presupună că va efectua o intervenție complet independentă în cazul în care va câștiga competiția. În contract se vor tarifa elemente precum biroul, costurile de traducere, securitatea, taxele legale și costurile de asigurare, transport și cazare.

Furnizorul este responsabil pentru diligența cuvenită a potențialilor parteneri și pentru evaluarea, raportarea și diminuarea tuturor riscurilor la nivel de proiect.

Cum să aplici

Solicitanții trebuie să completeze formularele de propunere a proiectului și bugetul proiectului (în limba engleză). Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că Ambasada Marii Britanii Chișinău va accepta cererile până la data de 21 aprilie 2020. Propunerile de proiecte depuse după termen nu vor fi luate în considerare. Vă rugăm să rețineți că dimensiunea unui mesaj nu trebuie să depășească 3 MB.

Descărcaţi Formularul propunerii de proiect

Descărcaţi Formularul Bugetului

Contacte

Solicitanții trebuie să trimită formularele propunerii de proiect și a bugetului de proiect completate la adresa de e-mail: projects.chisinau@fco.gov.uk

Pentru informaţii suplimentare accesaţi https://www.gov.uk/government/news/british-embassy-chisinau-announces-a-call-for-proposals-climate-change-2