Prima   -  Presa   -  Noutăți - Cinci priorități noi ale Parteneriatului estic al UE pentru perioada post-2020

Cinci priorități noi ale Parteneriatului estic al UE pentru perioada post-2020

   
23.03.2020   222 Accesări  

La 18 martie a.c., Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant al UE) au înaintat o propunere pentru obiectivele politicii pe termen lung ale Parteneriatului estic după 2020. Acestea vizează creșterea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, consolidarea instituțiilor democratice, a statului de drept, rezistența mediului și climatului, sprijinirea transformării digitale și promovarea societăților corecte și incluzive.

Bazându-se pe realizările Parteneriatului estic în primii 10 ani, propunerea prezintă modul în care UE va lucra împreună cu țările partenere pentru a face față provocărilor comune și a-și consolida rezistența în lumina provocărilor de astăzi ca obiectiv politic imperativ de după 2020. Astfel, munca dintre UE și parteneri va continua asupra noilor priorități politice pentru a sprijini transformarea ecologică, transformarea digitală și pentru a asigura economii care funcționează pentru toți, în special mai multe oportunități de muncă pentru tineri și pentru promovarea egalității de gen.

Care sunt prioritățile parteneriatului?

Un parteneriat care CREEAZĂ:

Împreună pentru economii rezistente, durabile și integrate

Consolidarea economiilor, reducerea inegalității și transformarea țărilor partenere în locuri în care oamenii doresc să-și construiască viitorul. Prin creșterea comerțului și aprofundarea integrării economice, investiții în IMM-uri, conectivitate, îmbrățișarea oportunităților de la transformarea ecologică și digitală twin și în oameni, obiectivul este de a crea un mediu de afaceri atractiv care să aducă locuri de muncă decente, durabile și oportunități economice care să asigure prosperitatea pentru toată lumea . Vom viza sectoarele cheie pentru dezvoltarea economică, precum energia, transportul și mediul înconjurător, pentru a încuraja creșterea sporită.

Un parteneriat care PROTEJEAZĂ:

Împreună pentru instituțiile responsabile, statul de drept și securitatea

Buna guvernare și instituțiile democratice, statul de drept, politici anticorupție de succes, lupta împotriva criminalității organizate, respectarea drepturilor și securității omului, inclusiv sprijinul populațiilor afectate de conflict, sunt coloana vertebrală a statelor și a societăților puternice și rezistente. De asemenea, acestea sunt condiții importante pentru o economie de piață funcțională și pentru o creștere durabilă. În special, statul de drept este un factor cheie în asigurarea unui climat de afaceri eficient și o considerație importantă în atragerea investițiilor străine directe. Trebuie să existe un angajament reînnoit față de fundamentele parteneriatului, o mai bună evaluare a rezultatelor și a impactului real al reformelor și a percepțiilor acestora de către cetățeni.

Un parteneriat care ÎNVERZEȘTE:

Împreună cu rezistența la mediu și climă

Provocările de mediu și climă necesită acțiuni urgente din partea UE și a țărilor partenere. UE va ajuta țările partenere să își îndeplinească contribuțiile determinate la nivel național la Acordul de la Paris și să își modernizeze economiile, să reducă emisiile de carbon și să se îndrepte către neutralitatea climatică, recunoscând, în același timp, provocările investiționale. De asemenea, UE va sprijini eficiența energetică a clădirilor, dezvoltarea surselor regenerabile și modernizarea sectorului sănătății.

Un parteneriat care CONECTEAZĂ:

Împreună pentru o transformare digitală rezistentă

O prezență digitală puternică în vecinătatea UE va permite creșterea și va determina/asigura dezvoltarea durabilă. În acest sens, UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici și va sprijini extinderea unor start-up-uri digitale extrem de inovatoare în regiune. UE va ajuta și va sprijini și în continuare rezistența cibernetică a țărilor partenere.

Un parteneriat care ÎMPUTERNICEȘTE:

Împreună pentru societăți rezistente, corecte și incluzive  

Alegerile libere și corecte și administrațiile publice transparente, centrate pe cetățeni și responsabile, sunt esențiale pentru democrație. Împreună cu o societate civilă angajată, o presă liberă, pluralistă și independentă, la care se adaugă protejarea drepturilor cetățenilor, inclusiv a drepturilor minorităților - acestea sunt ingredientele cheie pentru societățile rezistente, corecte, incluzive și democratice. Cooperarea în aceste domenii va fi o prioritate importantă pentru UE.

Cadru general

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 cu scopul de a consolida și aprofunda relațiile politice și economice dintre UE, statele membre și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul s-a dezvoltat în funcție de interesele, ambițiile și progresul fiecărui partener, permițând diferențierea, dar într-un mod flexibil și inclusiv de a aborda în comun provocările comune și globale și de a favoriza integrarea regională. Obiectivele actuale de politică au fost definite prin agenda 20 Livrări pentru 2020, convenite în 2017.

Noile obiective de politică au ieșit din consultarea structurată privind viitorul Parteneriatului estic desfășurat în 2019, cu participarea largă și incluzivă a statelor membre, a țărilor partenere, a organizațiilor societății civile, a mediului academic și a afacerilor și a instituțiilor financiare. În general, există un consens larg că actualul cadru de politică al Parteneriatului Estic este robust și oferă beneficii concrete pentru oameni.


Pașii urmatori

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă se așteaptă ca statele membre și țările partenere să aprobe propunerea având în vedere Summit-ul Parteneriatului Estic din iunie 2020, care va da un mandat pentru dezvoltarea unui nou set de produse tangibile bazate pe actualele 20 de produse livrabile pentru 2020.

Pentru mai multe informatii, accesați

Comunicare comună: Politica Parteneriatului estic de după 2020: consolidarea rezilienței - un parteneriat estic care este oferit tuturor

Memoriu: Politica Parteneriatului Estic de după 2020

Fișă informativă privind relațiile UE- Republica Moldova