Prima   -  Presa   -  Noutăți - STUDIUL PRIVIND CENTRELE URBANE DE DEZVOLTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA - o analiză a orașelor, cu accent pe localitățile cu peste 10.000 de locuitori, desemnate drept poli de creștere

STUDIUL PRIVIND CENTRELE URBANE DE DEZVOLTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA - o analiză a orașelor, cu accent pe localitățile cu peste 10.000 de locuitori, desemnate drept poli de creștere

   
27.03.2020   104 Accesări  

Întru executarea Deciziei 6/20/ din 13.02.2020 a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) intreprinde măsurile de rigoare în vederea pregătirii și prezentării Guvemului Republicii Moldova, pentru aprobare, a proiectului "Programului de Dezvoltare Urbană în Republica Moldova".

În acest context, MADRM propune atenției publicului larg "Studiul privind centrele urbane de dezvoltare în Republica Moldova", elaborat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), cu suportul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și al Guvernul Suediei.

Documentul conține o analiză a orașelor din Republica Moldova, cu accent pe localitățile cu peste 10.000 de locuitori. În acest context au fost colectați indicatorii macro-economici necesari analizei din surse primare și secundare, a fost studiată experiența altor țări, au fost desfășurate întâlniri pentru înțelegerea elementelor care influențează sistemul urban.

Prin prezenta politică publică MADRM propune selectarea unui număr determinat de orașe pentru a maximiza impactul. Chiar dacă economia Republicii Moldova a înregistrat în anul 2017 o creștere cu 4,5% comparativ cu anul 2016, valoarea produsului intern brut (PIB) depășind 150 miliarde de lei, acest nivel plasează în continuare Moldova pe unul din ultimele locuri între statele europene. Republica Moldova își bazează creșterea pe nivelul de dezvoltare din Chișinău și Bălți, celelalte localități urbane nu au capacitatea de a valorifica oportunitățile de dezvoltare pentru sine și zona din imediata proximitate, iar pentru a diminua decalajul de dezvoltare Republica Moldova are nevoie de o rețea de centre urbane cât mai dinamice și mai competitive.

Selectarea orașelor s-a realizat în baza Indicatorului agregat al capacității de polarizare, calculat în baza metodelor de ierarhizare multicriteriale care permit realizarea de clasamente, compararea unităților administrative-teritoriale și măsurarea decalajelor dintre acestea, fiind utilizată metoda rangurilor reale care ține cont de distanțele relative dintre valorile individuale ale indicatorilor. Indicatorii luați în calcul au grade de importanță diferite, ponderile mai ridicate fiind atribuite indicatorilor care oferă un conținut informațional mai bogat.

Problema generică identificată din analiza realizată este faptul că "sistemul urban din Republica Moldova nu oferă posibilități/oportunități atractive pentru locuitori, mediul de afaceri, și vizitatori". În acest context, obiectivul general al Politicii Publice a fost formulat în felul următor "Crearea unei rețele de centre urbane de dezvoltare atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori care generează creștere, ocupare a forței de muncă și stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente".