Prima   -  Presa   -  Noutăți - USAID oferă granturi pentru abilitarea economică a femeilor în activitățile de prevenire și recuperare a conflictelor

USAID oferă granturi pentru abilitarea economică a femeilor în activitățile de prevenire și recuperare a conflictelor

   
22.04.2020   284 Accesări  

INFORMAȚIE GENERALĂ

Tipul documentului:  Aviz/anunț de subvenții/grant

Număr de oportunitate de finanțare: 7200AA20APS00014

Titlul oportunității de finanțare: Addendum la Fondul pentru Dezvoltare Globală și Prosperitate a Femeilor (W-GDP), Inițiativa Noilor Parteneriate (NPI) în cadrul APS CPRP

Categorie de oportunități: Altele

Explicația categoriei de oportunități: Addendum în cadrul Declarației Anuale a Programului CPRP

Tip de instrument de finanțare: Altele

Categoria activității de finanțare: Altele (a se vedea câmpul cu textul intitulat „Explicația altei categorii de activități de finanțare" pentru clarificare).

Explicație de categorie:

Abilitarea economică a femeilor în activitățile de prevenire și recuperare a conflictelor.

Numărul estimat de prime/acordări:       

Numărul/Numerele CFDA:  98.001 - Asistență străină USAID pentru programe Overseas (de peste mări).

Împărțirea costurilor sau cerința privind contribuția echivalentă: Fără versiune.

Versiune: Synopsis 1   

Data postării: 16 aprilie 20 20

Ultima dată actualizată: 16 apriie 2020

Data limită inițială de depunere a cererilor:  15 aprilie 2021 

Data limită curentă de depunere a cererilor: 15  apriie 2021 

Data arhivării:   

Total estimat de finanțare a programului:            

Plafonul maximal de Acordare:   $10,000,000

Plafonul minimal de Acordare: $0

ELIGIBILITATE

Solicitanți eligibili: Fără restricții (de exemplu, deschise oricărui tip de entitate de mai sus), sub rezerva oricăror clarificări din câmpul-text intitulat „Informații suplimentare despre eligibilitate"

Informații suplimentare despre eligibilitate:

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Denumirea agenției: Agenția pentru Dezvoltare Internațională

Descriere

Addendum-ul pentru dezvoltare globală și prosperitate a femeilor (W-GDP) este conceput pentru a spori emanciparea economică a femeilor în activitățile de prevenire și recuperare a conflictelor, axate pe probleme precum femeile expuse riscului și marginalizate, inclusiv supraviețuitoarele traficului. Activitățile de recuperare ar putea include re-construirea mijloacelor de trai, forță de muncă și formare profesională, instrumente financiare inovatoare, plasarea locurilor de muncă, siguranța locului de muncă și accesul la capital.

USAID va da prioritate Notelor de concept care permit USAID să se asocieze cu parteneri de dezvoltare noi și subutilizați/insuficient utilizați, așa cum este detaliat mai jos și descris în APS CPRP, bazată pe  convingerea că o bază de parteneri mai mare și mai diversificată va extinde ideile, capacitățile și rețelele disponibile pentru a aborda provocările comune de dezvoltare. Trimiterea notei (notelor) de concept trebuie să aibă o legătură explicită și directă cu rezultatele obținute în cadrul APS CPRP, Inițiativa pentru Dezvoltare Globală și Prosperitate a Femeilor și rezultatele programatice definite în acest addendum.

Addendum-ul Fondului pentru Dezvoltare Globală și Prosperitate al Femeilor (W-GDP) este aliniat la Inițiativa de parteneriate (NPI) a USAID în scopul de a echipa și de a oferi parteneri de dezvoltare noi și subutilizați. În corespunere cu CPRP APS nr.: 7200AA20APS00012, USAID poate sprijini direct partener (parteneri) noi și subutilizați care nu ar fi avut, în mod istoric, scara/amploarea de a încheia un parteneriat USAID.

Addendum-ul (actul adițional) pentru dezvoltarea globală și prosperitatea femeilor (W-GDP) nu este o Cerere de Aplicare(RFA), ci mai degrabă o Cerere de Notă (Note) de Concept ca răspuns la acest addendum publicat în Declarația anuală a programului de prevenire și recuperare a conflictelor (APS CPRP), care vizează creșterea abilitării/împuternicirii economice a femeilor în activitățile de prevenire și recuperare a conflictelor, cu un accent specific asupra femeilor cu risc și a celor vulnerabile, inclusiv supraviețuitoarele traficului.

Link la informații suplimentare: Consultați documentele conexe 

Informații de contact ale entității finanțatoare: Dacă aveți dificultăți în accesarea anunțului complet în format electronic, vă rugăm să contactați:

Lorena Marko, Ofițer al Acordului

Cutia Poștală a Addendumului