Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ziua Europei — prilej de promovare a proiectelor investiționale implementate de ADR Sud cu suportul partenerilor europeni

Ziua Europei — prilej de promovare a proiectelor investiționale implementate de ADR Sud cu suportul partenerilor europeni

   
09.05.2020   644 Accesări  

Astăzi, în țara noastră este marcată Ziua Europei, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la adoptarea declarației lui Robert Schuman, care a constituit piatra de temelie a Uniunii Europene.

Integrarea europeană a devenit și este principala prioritate a ţării noastre. Majoritatea politicilor de reformă şi dezvoltare sunt elaborate în conformitate cu acest obiectiv.

Relaţiile cu Uniunea Europeană au o influenţă majoră asupra dezvoltării economiei moldoveneşti. În prezent, peste 65 la sută din exporturi sunt direcţionate spre piaţa comună. La fel, din ţările membre ale Uniunii Europene vin şi cele mai multe investiţii. În Moldova îşi dezvoltă afacerile companii precum Orange, Draxelmaier, Societe Generale, Lafarge, Metro şi Sudzucker.

UE este şi unul dintre cei mai mari finanţatori ai ţării noastre, iar cifra alocaţiilor oferite până în prezent se apropie de un miliard de euro. Cu suportul Uniunii Europene au fost derulate mai multe programe de reformă, proiecte de dezvoltare a mediului de afaceri, dar şi de modernizare a infrastructurii.

De notat, că Uniunea Europeană a început să susțină domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldovei încă din 2013, iar sectorul dezvoltării regionale a fost inclus ca un capitol important în Acordul de Asociere Republica Moldova - UE.

În iunie 2016, GIZ Moldova și Delegația Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova au semnat Acordul de Grant privind „Elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție în cadrul proiectelor selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare (AAP) și eficiența energetică (EE) în cele trei regiuni de dezvoltare din Republica Moldova". Bugetul total al Acțiunii a fost de 3,5 milioane euro acordați de UE și 325 mii euro oferiți de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

Astfel, Uniunea Europeană a finanțat, în anul 2019, elaborarea documentației tehnice pentru cinci proiecte de infrastructură din Regiunea de Dezvoltare Sud. Obiectivul general al proiectelor susținute de UE este de a spori accesul cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice.

Actualmente, Uniunea Europeană finanțeaza patru proiecte în sudul țării privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Și anume:

 1. "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova".

2. "Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova; Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova".

3. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orasul Leova".

4.  Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orasul Basarabeasca".

Proiectele sus-menționate au fost preluate din cadrul Programelor regionale sectoriale AAC și EE, elaborate cu suportul GIZ în perioada anilor 2014-2015. Acestea sunt implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud și  se află, actualmente, la etapa de lansare a licitațiilor publice pentru achiziționarea lucrărilor de construcție.

Pentru demararea lucrărilor de construcție și, nemijlocit, pentru implementarea proiectelor sus-menționate  Uniunea Europeană s-a angajat să  acorde, în total, aproximativ circa 11 milioane de euro.

În rezultatul implementării acestor proiecte, peste 64 de mii de cetăţeni din Regiunea de Dezvoltare Sud a ţării vor beneficia de condiţii moderne de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. Totodată, două instituţii şcolare din raioanele Leova şi Basarabeasca vor beneficia, graţie suportului Uniunii Europene, de proiecte de eficienţă energetică.

Măsurile de eficiență energetică, care vor fi implementate în cadrul școlilor vor asigura condiții optime pentru activitatea profesională a personalului și studiile elevilor din mai multe localități. Îar în ceea ce ține de măsurile de aprovizionare cu apă și canalizare, principalele rezultate preconizate vizează îmbunătățirea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sporirea ratei de conectare a populației la acestea. Toate aceste măsuri vor contribui, eventual, la eliminarea disparităților rurale, dar și a celor urbane.

Un alt proiect implementat de ADR Sud cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul inițiativei „Primarii pentru creștere economică", este "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor".

Acest proiect a abordat sectorul economie și dezvoltarea afacerilor. Obiectivul principal al proiectului s-a axat pe dezvoltarea economică locală, îmbunătățind competitivitatea ÎMM-urilor din regiunea Sud prin vizarea investițiilor străine în economia locală, precum și furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru dezvoltarea afacerilor în întreaga regiune.

Proiectul a fost implementat de Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) și a avut un buget total de 336,121.00 Euro.

La moment, ADR Sud mai are în implementare un proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020 - „Renaissance of the authentic crafts folk - common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development", depus de către ADR Sud în parteneriat cu Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului" (România), în cadrul Apelului lansat în anul 2018.

Acest proiect are un buget total de 1.939,04 mii de lei și își propune drept obiectiv îmbunătățirea potențialului turistic din regiunea de sud a zonei transfrontaliere cu o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale, ca modalitate de creștere a veniturilor din activităților turistice și de păstrare a codului genetic al identității naționale a comunităților din ambele părți ale râului Prut, care au moștenit tezaurul cultural comun ca urmare a evoluției istorice.

De asemenea, Uniunea Europeană va pune umărul la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul, participând cu o contribuție de 10,9 mln de Euro în cadrul proiectului "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii germane de Dezvoltare KfW.

Galerie foto a proiectelor implementate de ADR Sud cu suportul UE.

Galerie foto a evenimentelor organizate de ADR Sud cu prilejul Zilei Europei.