Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs REPETAT de selectare a reprezentanților societății civile (din raionul Leova) și reprezentanții sectorului privat (din raioanele Basarabeasca, Cahul și Cantemir) în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs REPETAT de selectare a reprezentanților societății civile (din raionul Leova) și reprezentanții sectorului privat (din raioanele Basarabeasca, Cahul și Cantemir) în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud

   
25.05.2020   140 Accesări  

În conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, art. 7 alineat (6), pct. a),  și Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

Denumirea şi sediul Instituției publice organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);

Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md

Condițiile pentru înscriere la concurs:

Reprezentantul societății civile:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • minim 1 an de experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanțate de donatori internaționali;
 • experiență și calificări relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD;
 • nu are antecedente penale.

Reprezentantul sectorului privat:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă din punct de vedere al sănătății;
 • minim 1 an de activitate în sectorul privat.

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

 • experiența anterioară a organizației de participare în proiecte de angajament public;
 • disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile specifice ale CRD;
 • disponibilitatea de a participa la ședințele CRD.

Dosarul de participare la concurs se expediază în format electronic la e-mailul adrsud@gmail.com și trebuie să includă următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs (formă liberă);
 • CV-ul candidatului;
 • scrisoare de motivație a candidatului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia documentelor care certifică studiile;
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • CV-ul întreprinderii /OSC (organizație a societății civile);
 • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/ OSC;
 • candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale, bilanțului Contabil - „Raportul de profit și pierdere" (pentru reprezentanții sectorului privat), situațiile financiare pentru ultimul an ale OSC;

Data limită pentru recepționarea dosarelor este - 12.06.2020, ora 23:59.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează!

Telefoane de contact: (0241) 21150; 060011717.

E-mail:  adrsud@gmail.com 

Persoana de contact: Postelnicu Ana, specialistă SPRCE.