Prima   -  Presa   -  Noutăți - Au fost prezentate activitățile necesare pentru demararea proiectului pilot de management al deșeurilor solide, ce va fi realizat din împrumutul de la Banca Europeană de Investiții

Au fost prezentate activitățile necesare pentru demararea proiectului pilot de management al deșeurilor solide, ce va fi realizat din împrumutul de la Banca Europeană de Investiții

   
03.07.2020   142 Accesări  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat astăzi, acțiunile necesare pentru demararea primului proiect pilot de management al deșeurilor solide finanțat din prima tranșă a creditului total de 100 milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții (BEI).  Ședința de prezentare a principalelor acțiuni a avut loc on-line și a fost  prezidată de Prim-ministrul, Ion CHICU.

În debutul ședinței, ministrul Ion PERJU a menționat că MADRM a analizat propunerile experților în domeniu, a organizat mai multe ședințe de consultare cu autoritățile publice locale de nivelul I și II, în acest sens și va întreprinde acțiunile necesare pentru accelerarea etapei preparatorie și demararea propriu zisă a proiectului.

Principalele subiecte discutate au vizat modul de asumare a responsabilității de restituire a creditului, forma instituțională de gestionare a serviciilor, precum și acțiunile realizate de MADRM în conformitate cu solicitările BEI.

În context, Secretarul de Stat, Dorin ANDROS, responsabil de politicile în domeniul dezvoltării regionale și rurale, a menționat că primul proiect pilot va fi realizat în raioanele Călărași, Ungheni și Nisporeni, iar MADRM pledează pentru forma de administrare semi - descentralizată, avantajul fiind optimizarea serviciilor de salubrizare existente și antrenarea acestora în sistemul regional, iar APL să fie principalul gestionar a sistemului de colectare deșeurilor în localități și să aibă o cooperare eficientă cu operatorii raionali și regionali. Cu referire la creditare, poziția MADRM este pentru un credit suveran, fapt ce va ușura povara autorităților locale în restituirea creditului.

Totodată, Secretarul de Stat, responsabil de politicile în domeniul protecției mediului, Maxim POPOV, a precizat că în prezent sunt în proces: actualizarea Studiul de fezabilitate pentru proiectul pilot în vederea prognozării populația în regiune în următorii 20 de ani, a recalcula volumul deșeurilor; introducerea costurile gunoiștilor neautorizate în fluxul investițional; actualizarea costurilor operaționale și revizuirea analizei cost beneficiu.

La finalul discuțiilor, Prim-ministrul, Ion CHICU a solicitat prezentarea în perioada imediată a foii de parcurs cu acțiunile prioritare necesare și demararea proiectului pilot.

Notă: Banca Europeană de Investiții (BEI) oferă Guvernului Republicii Moldova un împrumut de  100 milioane de euro pentru îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide în țară. Acordul de Împrumut ce a fost recent ratificat de Parlament, va fi oferit în mai multe tranșe, prima tranșă fiind de 25 mln de euro. Împrumutul BEI va ajuta la implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 din Republica Moldova, în implicarea proiectelor ce vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor și instalațiilor de gestionare a deșeurilor solide în opt regiuni din țara noastră. Proiectele vor asigura localitățile cu noi sisteme de colectare, instalații de tratare a materialelor și a deșeurilor biologice și noi depozite regionale sanitare pentru toată populația urbană și pentru circa trei milioane de locuitori din mediul rural. Obiectivul este reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, prin modernizarea sistemelor de colectare a deșeurilor și colectării separate a materialelor reciclabile și a deșeurilor biologice, precum și reabilitarea gropilor de gunoi sau închiderea acestora. Astfel, suportul financiar va oferi un sprijin investițional în timp util pentru transpunerea legislației UE în sectorul de gestionare a deșeurilor, așa cum este stipulat în Acordul de asociere Moldova-UE.