Prima   -  Presa   -  Noutăți - Lansarea proiectului „Renașterea meșteșugurilor autentice populare - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”

Lansarea proiectului „Renașterea meșteșugurilor autentice populare - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”

   
18.08.2020   186 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud din Republica Moldova, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, Iași, România, în calitate de beneficiarul partener, anunță lansarea proiectului „Renașterea meșteșugurilor populare autentice - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”) cod 2SOFT/2.1/113, realizat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova, 2014 – 2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Obiectivul general al proiectului urmărește: îmbunătățirea potențialului turistic din regiunea de sud a zonei transfrontaliere cu o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale, ca modalitate de creștere a veniturilor din activitățile turistice și de păstrare a codului genetic al identității naționale a comunităților de pe ambele maluri ale Prutului care au mostenit tezaurul cultural comun datorat evoluției istorice.

Principalele activități propuse in proiect se referă la: cooperarea transfrontalieră sporită între 3 entități organizaționale din Republica Moldova și România pentru promovarea valorii culturale comune ca atracție turistică și pentru transferul între generații a patrimoniului cultural tradițional ( minim 4 activități) ; promovarea spiritului asociativ a min.10 meșteri populari din Regiune de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova și 10 meșteri populari din județele Vaslui și Galati, România, precum și cultura parteneriatului pe lanțul valoric (hoteluri, pensiuni, agenții de turism, etc) pentru valorificarea economică a meșteșugurilor tradiționale și creșterea atractivității turismului în zona transfrontalieră.

Acestea sunt însoțite de acțiuni - suport de realizare, precum: cartografierea meșterilor populari din zona transfrontalieră pentru descoperirea celor 20 meșteri populari anonimi ce vor forma grupul țintă principal, organizarea a 2 sesiuni de instruire antreprenorială a acestora in managementul și marketing-ul afacerilor, realizarea unei tabere de vară pentru inițierea unui numar de 24 tineri din regiunea de Dezvoltare Sud a Repubicii Moldova în 4 meșteșuguri tradiționale, înființarea Asociației Meșterilor populari din Regiunea de dezvoltare Sud a Moldovei și încheerea Acordurilor de parteneriat cu operatorii de turism, crearea unei platforme online de marketing și promovare a produselor rnesteșugarești traditionale, organizarea a 4 expoziții de artizanat în Republica Moldova, etc.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 25.06.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 110.430 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 99.387 euro, iar restul de 10% reprezintă co-finanțarea partenerilor din proiect.

Beneficiar principal: Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Republica Moldova – 72.730 euro.

Partener ( beneficiar local): Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, Iași, România – 37.700 euro.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul beneficiarilor proiectului:

Republica Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md  persoana de contact: Cuțitaru Viorica, tel. +37367472274;

România: Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, Iași, România, e-mail: mestesugurile.prutului@gmail.com, tel. persoana de contact: Silvia Cozmîncă, tel. +40741217734.  

Conferința de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 19 august 2020, începând cu ora 10.00 a.m., la terasa - restaurant “Ponton”, Ciric, Iași. Locația va fi prevăzută cu toate măsurile sanitare legale impuse de pandemia de Covid-19 ( distanțare fizică, măști, dezinfectante, etc).

Totodată, aveți posibilitatea de a participa la Conferința de lansare a proiectului online, accesând link-ul: 

https://us04web.zoom.us/j/73974513532?pwd=SGRXRUJOdWdLT01aM1MyUUR1T0J6dz09

Meeting ID: 739 7451 3532

Passcode: 019214