Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud s-au întrunit în ședință ordinară, organizată în regim online

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud s-au întrunit în ședință ordinară, organizată în regim online

   
18.09.2020   262 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud de legislatura a IV-a s-au reunit astăzi, 18 septembrie a.c., în cadrul unei ședințe ordinare. Ședința a fost desfășurată în regim online, ținând cont de evoluția situației epidemiologice actuale la nivel național și tendința de creștere a numărului cazurilor de îmbolnăviri cu COVID -19.

Ședința a fost prezidată de președintele CRD Sud, Piotr Pușcari, anunțându-se a fi deliberativă dată fiind prezența a 18 consilieri din numărul total de 27 de membri.

După enunțarea obiectivelor ședinței, membrii CRD Sud au purces la examinarea principalelor chestiuni de pe ordinea de zi.

Printre acestea s-au numărat chestiunile legate de modalitatea de desfășurare online a ședințelor CRD Sud, instituirea unei comisii de elaborare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, precum și delegarea membrilor CRD Sud în componența Comisiei de evaluare a notelor conceptuale și cererilor complete de finanțare, depuse în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

De asemenea, membrii CRD Sud au luat act de informația prezentată de directorul ADR Sud, Maria Culeșov, privind mersul și evoluția implementării proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și Banca Germană pentru Dezvoltare KfW.

În aceeași ordine de idei, directorul ADR Sud a informat membrii forului regional despre proiectele implementate de ADR Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cele aflate în derulare.  Membrii CRD Sud s-au documentat în ceea privește progresul înregistrat pe parcursul executării lucrărilor, volumul mijloacelor alocate și valorificate per fiecare proiect în parte, fiind sesezați, totodată, despre principalele probleme și impedimente cu care se condruntă, la moment, antreprenorii și care conduc la tergiversarea lucrărilor și nerespectarea graficului de execuție.

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud a aprobat, cu votul majorității, propunerea de proiect în sprijinul CRD care urmează a fi implementată de ADR Sud cu suportul financiar al proiectului "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

De asemenea, membrii CRD Sud au luat act de progresul înregistrat in implementarea acțiunii "Abilitarea Cetățenilor in Republica Moldova", finanțate de Uniunea Europeană și au delegat un reprezentant  în cadrul Comitetului Director al acțiunii.

CRD Sud este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud (RDS), în componența căreia intră raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cantemir, Cahul și Taraclia. CRD Sud are 32 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, câte un reprezentant al asociațiilor de primari, al societății civile și sectorului privat din fiecare raion al RDS. Membrii CRD Sud își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.