Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud participă la stabilirea parteneriatelor durabile în implementarea proiectelor de eficiență energetică

Agenția de Dezvoltare Regională Sud participă la stabilirea parteneriatelor durabile în implementarea proiectelor de eficiență energetică

   
02.08.2021   463 Accesări  

În data de 30 iulie 2021 Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a la semnarea Acordului-Memorandum de colaborare între Consiliul Raional Basarabeasca, Consiliul Raional Leova și Direcția Formare Continuă a Universității Tehnice din Moldova (CFC-UTM).
      Scopul principal al Acordului-Memorandum care urmează a fi semnat rezidă în stabilirea unui parteneriat durabil între părțile semnatare în vederea cooperării și realizării schimbului de informații pentru dezvoltarea profesională a specialiștilor din cadrul Consiliului Raional Basarabeasca și Consiliul Raiobal Leova, a subdiviziunilor din subordinea acestora responsabile de gestionarea clădirilor publice - manageri energetici de nivelul I și II. De asemenea vor fi desfășurate instruiri în vederea planificării și asigurării unui proces durabil de întreținere a fondului construit/renovat cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare și a contribuțiilor locale.
      Totodată, ca urmare a semnării Acordului-Memorandum între Direcția Formare Continuă a Universității Tehnice din Moldova (CFC-UTM) și autoritățile publice menționate mai sus, urmează să fie desfășurate  în comun activități de scriere și elaborare a proiectelor relevante domeniului eficiență energetică, gestionării eficiente a clădirilor publice, inclusiv la evenimente de promovare a surselor de energie regenerabilă și de prevenire și atenuare a schimbărilor climatice nefaste.
          Un suport semnificativ în scopul asigurării sustenabilității proeictelor în domeniul eficienței energetice va constitui atât pregătirea cadrelor calificate in acest domeniu căt și consultare a in elaborarea planurilor de durabilitae a poriectelor relevante domeniului eficiență energetică, gestionării eficiente a clădirilor publice, inclusiv la evenimente de promovare a surselor de energie regenerabilă și de prevenire și atenuare a schimbărilor climatice nefaste.