Prima   -  Presa   -  Noutăți - Petrecerea concursurilor pentru funcțiile vacante din ADR Sud se contramandează !!!

Petrecerea concursurilor pentru funcțiile vacante din ADR Sud se contramandează !!!

   
09.08.2021   243 Accesări  

În atenția candidaților care au depus dosarele de participare la concursurile de suplinire a funcțiilor vacante din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, prin intermeidul acestui anunț Vă comunicăm despre contramandarea desfășurării concursurilor de suplinire a funcțiilor vacante - care urma să se petreacă la data de 11 august 2021.

Despre desfășurarea concursurilor ve-ți fi notificați în prealabil conform prevederilor Regulemantului de desfășurare a concursurilor.

În acest context, se recomandă candidatilor studierea bibliografiei conform listei : 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice central;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; 
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr.1235 din 10.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunatățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regional și din alte surse.
 • Agenda de dezvoltare durabilă 2030 
 • Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020 
 • Manualul operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională aprobat prin decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016.
 • Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională Sud

Detalii suplimentare la numărul de telefon : 060011717 / 079191177