Prima   -  Presa   -  Noutăți - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud s-a reunit în ședință ordinară

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud s-a reunit în ședință ordinară

   
24.09.2021   289 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit joi, 23 septembrie a.c., în ședință ordinară, la Cimișlia, pentru a audia Raportul privind realizarea Planului anual de acțiuni (provizoriu) al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru implementarea Strategiei Dezvoltare Regională 2016-2020, în perioada ianuarie-septembrie 2021. De asemenea, membrii CRD Sud au luat act de rezultatele evaluării proiectelor implementate de ADR Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, de Raportul auditului performanței implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2016-2020 al Curții de Conturi, precum și de progresul înregistrat de către ADR Sud în implementarea proiectelor cu finanțare externă - "Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud" și "Renașterea meșteșugurilor autentice populare - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă".

Anunțându-se a fi deliberativă, dată fiind prezența a 21 de consilieri din numărul total de 31 de membri, cât numără la moment Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud, ședința a fost prezidată de către Nicolae Gorban, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, care a dat start lucrărilor forului regional, enunțând principalele obiective și supunând votului ordinea de zi a ședinței. 

În cele ce urmează, membrii CRD Sud au purces la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi a ședinței.

Lucrările ședinței ordinare a CRD Sud au început cu prezentarea Raportului de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, în perioada ianuarie-septembrie 2021, conform Planului de acțiuni provizoriu. În calitate de raportori pe chestiunea dată, Anastasia Rusu, șefa Secției Planificare și cooperare regională, și Andrei Popusoi, șeful Secției Managementul integrat al proiectelor, au informat membrii CRD Sud despre acțiunile întreprinse de specialiștii ADR Sud în scopul implementării domeniilor prioritare ce țin de implementarea politicii regionale și cooperare externă, managementul integrat al proiectelor, evaluarea impactului proiectelor regionale implementate, dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională, cooperare  pentru dezvoltare și atragerea investițiilor, vizibilitate, comunicare și transparență.

În această ordine de idei, referindu-se la progresul înregistrat în vederea implementării  proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Sud, Andrei Popușoi, șeful Secției Managementul intergrat al proiectelor, a specificat că, în perioada de referință, de către ADR Sud au fost finalizate două proiecte cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, și anume: „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sîrma - Tochile-Răducani) și „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea  stației  de  epurare  din or. Căușeni". Etapa II.

De asemenea, potrivit șefului SMIP, au fost finalizate lucrările în cadrul a două proiecte de infrastructură, implementate în raionul Leova cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul GIZ Moldova - „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în comunităţile Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui din raionul Leova" și „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în or. Leova", iar în cadrul altor două proiecte de Eficiență Energetică - „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru" din orașul Leova" și „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca, lucrările se află încă, pe moment, în curs de desfășurare.

În continuarea ședinței, membrii CRD Sud au luat act de Raportul de evaluare a proiectelor implementate de ADR Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, și de informația privind progresul înregistrat în implementarea proiectului "Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de ADR Sud din sursele GIZ/MSPL, precum și în implementarea proiectului "Renașterea meșteșugurilor autentice populare - moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă".

Pe final, Dna Olga Gorban, director al ADR Sud, a informat membrii CRD Sud despre constatările Curții de Conturi, aducând la cunoștința actorilor regionali Raportul auditului performanței implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020.

Șefa ADR Sud a vorbit despre alocarea resurselor financiare în Regiunea de Dezvoltare Sud în perioada anilor 2016-2020 din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și valorificarea acestora, prezentând, totodată, o sinteză a rezultatelor obținute la implementarea acțiunilor pe domenii de intervenție - Alimentare centralizată cu apă și canalizare, Managementul deșeurilor solide, Infrastructura drumurilor, Eficiența energetică a clădirilor publice, Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri și Dezvoltarea infrastructurii turistice.

În concluzie, directorul ADR Sud, Olga Gorban, a punctat asupra recomandărilor auditului, menționând că, pe viitor, se impune necesitatea selectării și aprobării în Documentul Unic de Program (DUP) a proiectelor investiționale în limita surselor real disponibile pentru realizarea acestora, cu ajustarea DUP pe măsura identificării unor surse financiare noi, includerea în DUP doar a proiectelor investiționale de prioritate majoră pentru regiune și asigurarea acestora cu resurse financiare reale, în scopul de a exclude practica de dezafectare a mijloacelor financiare pentru proiectele care nu sunt de importanță regională majoră, dar și asigurarea nivelului adecvat de realizare a proiectelor reieșind din resursele financiare disponibile ș.a.