Prima   -  Presa   -  Noutăți - Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud și specialiștii ADR Sud au efectuat o vizită de studiu în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud și specialiștii ADR Sud au efectuat o vizită de studiu în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României

   
01.11.2021   500 Accesări  

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud și reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud au efectuat, recent, o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est din România. Delegația din sudul Republicii Moldova a vizitat mai multe localități și destinații turistice din țara vecină și s-a documentat în vederea învățării și preluării din experiența României a bunelor practici în domeniul dezvoltării regionale.

Pe întreg parcursul vizitei, membrii CRD Sud au avut întrevederi cu autorități publice locale din România. În municipiile Iași, Suceava și Piatra Neamț, precum și în orașul Gura Humorului, reprezentanții consiliilor județene împreună cu reprezentanții primăriilor acestor localități au prezentat proiecte de succes în domeniile dezvoltare urbană, specializare inteligentă și inovare, dezvoltare economică, turism, precum și viziunea proprie asupra procesului dezvoltării regionale.

În prima zi a vizitei, aflându-se la Iași, membrii CRD Sud au studiat din experiența operatorului de alimentare cu apă, canalizare și epurare „ApaVital" SA. În cadrul unei întrevederi pe care au avut-o cudirectorul "ApăVital" din Republica Moldova, Dl Ioan Stoian, au fost puse în discuție aspecte privind cele mai eficiente sisteme de alimentare cu apă și de canalizare. Membrii CRD Sud și specialiștii ADR Sud au fost familiarizați cu managementul activității de bază a operatorului național, aflând detalii importante legate de captarea, tratarea și distribuția apei, precum și având posibilitatea să vadă cu ochii lor cum are loc procesul tehnologic de colectare și epurare a apelor uzate.

De asemenea, delegația din Republica Moldova a fost informată și despre faptul că, la 20 mai 2021, a fost semnat Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, iar "ApaVital" a devenit primul operator român regional transfrontalier. Astfel, în cadrul unui proiect transfrontalier, compania "ApaVital Iași" va construi apeducte care vor subtraversa râul Prut pentru alimentarea cu apă potabilă din județul Iași, România, a raioanelor Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești din R. Moldova și, ca rezultat, un sfert de milion de cetățeni din țara noastră vor putea beneficia de apă calitativă dintr-un apeduct românesc.

În Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, delegația din sudul Republicii Moldova a mai vizitat Mănăstirea Probota, Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul Național al Bucovinei - obiective turistice renovate prin Programul Operațional 2014-2020, în cadrul unor proiecte europene cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În cadrul vizitei sale la Mănăstirea Probota, delegația din Republica Moldova a fost uimită de frumusețea aparte a acestui monument istoric de valoare, restaurat cu suportul financiar al Uniunii Europene.  Membrii CRD Sud  au aflat că această mănăstire ortodoxă este inclusă în lista de patrimoniu mondial UNESCO, fiind construită în anul 1530 de către domnitorul Petru Rareș. Ei au putut vedea că mănăstirea este formată din mai multe obiective, cum ar fi Ruinele caselor domnești (1530), Clisiarnița (1530), Ruinele clădirilor din incintă (sec. XVI - XVII), Biserica Sfântul Nicolae (1530), Turnurile de colț (sec. XVI) și zidul de incintă (1550), remarcând că Biserica Sfântul Nicolae este o bijuterie a arhitecturii din perioada medievală, cu o multitudine de forme și elemente executate cu o pricepere deosebită.

În municipiul Suceava, delegația moldovenească a vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, care este astăzi un monument istoric de nivel naţional. Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul uni vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.

La Gura Humorului, delegația din nordul Republicii Moldova a vizitat mai multe obiective, printre care și Complexul de Agrement Ariniș, unde a fost prezentat proiectul O.A.Z.A (Oraș Activ cu Zone verzi Amenajate).

La Piatra Neamț, membrii CRD Sud și specialiștii ADR Sud au vizitat Curtea Domnească - un ansamblu de monumente istorice aflat în centrul orașului, care cuprinde Biserica domnească „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul", Turnul lui Ștefan cel Mare, Muzeul Curții Domnești, ruinele zidului de incintă și ruinele unui beci, astăzi muzeu.

Vizita în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României s-a încheiat cu o întrunire bilaterală a directorului general ADR Nord-Est cu delegația din Republica Moldova. În cadrul acesteia, Vasila Asandei, directorul general al ADR Nord-Est, a făcut o prezentare amplă a activității instituției, însoțită de o trecere în revistă a proiectelor de dezvoltare regională implementate prin Programul Operațional 2014-2020, dar și a proiectelor cofinanțate de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vizita de studiu s-a desfășurat în cadrul proiectului "Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).