Prima   -  Presa   -  Noutăți - Apel de propuneri de proiecte deschis către Polish Challenge Fund - Autumn 2021

Apel de propuneri de proiecte deschis către Polish Challenge Fund - Autumn 2021

   
03.11.2021   465 Accesări  

A fost lansată cererea de propuneri de toamnă 2021 pentru Polish Challenge Fund.

Obiectivul Polish Challenge Fund este de a facilita transferul de know-how polonez și de soluții inovatoare care ar aborda provocările de dezvoltare identificate de birourile de țară ale PNUD din Georgia, Republica Moldova și Ucraina și ar contribui la realizarea ODD-urilor.

Solicitanții eligibili includ entități poloneze din sectorul privat, institute de cercetare și universități. Solicitanților li se cere să angajeze parteneri locali pentru a asigura viabilitatea în condițiile locale și pentru a promova durabilitatea și scalabilitatea soluției.

Toate detaliile privind contextul cererii de propuneri, criteriile de selecție și de evaluare pot fi găsite în cererea de propuneri și în anexele acesteia.

Localitate:  Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Provocări de dezvoltare:

Provocarea 1 - Tehnologii verzi și soluții inteligente: Introducerea sau îmbunătățirea stadiului actual al tehnologiilor verzi și a altor soluții inteligente, care au un impact pozitiv asupra comunităților și industriilor locale, în domeniul eficienței energetice, gestionării deșeurilor, gestionării apei, soluțiilor inteligente pentru apă, poluării aerului sau agriculturii durabile.

Exemple:

Soluții inteligente de apă curată pentru comunitățile și industriile locale (de exemplu, stații de epurare a apelor uzate; instalarea de colectoare solare cu vid pentru încălzirea apei).

Biomimetism și/sau soluții bazate pe natură pentru a aborda schimbările climatice și crizele legate de biodiversitate, în general, și pentru a reduce poluarea aerului, problemele legate de deșeuri și apă, în special.

Tehnologii ecologice pentru eficiența energetică în clădirile publice (de exemplu, gestionarea eficienței energetice, a consumului și a costurilor prin detectoare inteligente de mișcare și sisteme de monitorizare).

Gestionarea deșeurilor, cu accent special pe eliminarea utilizării plasticului (de exemplu, promovarea produselor biodegradabile) sau pe agricultura durabilă.

Provocarea 2 - Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC): Introducerea sau îmbunătățirea stadiului actual al tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și/sau utilizarea datelor deschise pentru serviciile publice sau guvernanța locală.

Exemple:

Guvernanță locală centrată pe cetățeni prin intermediul tehnologiei inovatoare - dezvoltarea de soluții pentru îmbunătățirea guvernanței pentru municipalități.

Soluții TIC pentru o mai bună prestare a serviciilor publice.

TIC pentru dezvoltarea durabilă a turismului.

Îmbunătățirea continuității activității în administrația publică prin intermediul serviciilor cloud și al standardelor de securitate cibernetică.

Sistem de avertizare timpurie cu privire la riscurile legate de climă la nivelul comunității locale sau regionale.

Provocarea 3 - Soluții anti-COVID-19: Introducerea sau îmbunătățirea stadiului actual al soluțiilor/tehnologiilor digitale și emergente pentru a aborda problemele de dezvoltare care rezultă din criza globală de sănătate cauzată de pandemia COVID-19, pentru serviciile publice sau guvernanța locală.

Exemple:

Tehnologii și cunoștințe/soluții digitale pentru un back-to-office și back-to-school în condiții de siguranță.

Tehnologii și cunoștințe/soluții digitale pentru accelerarea alfabetizării digitale a școlilor publice, a personalului didactic și a elevilor.

Tehnologii și cunoștințe/soluții digitale pentru a integra utilizarea de date mari în lucrările statistice și pentru a depăși provocările impuse de pandemia COVID-19.

Bunăstarea psihosocială în timpul lucrului, predării și studiilor la distanță prelungite.

Tehnologie și soluții inteligente pentru distanțarea socială și turismul sigur COVID-19, redresarea economică și bunăstarea dincolo de pandemia COVID-19.

TIC pentru promovarea vaccinurilor COVID-19 și pentru combaterea dezinformării cu privire la vaccinuri.

Abordarea cauzelor profunde ale COVID-19 (și ale altor zoonoze) - de exemplu, defrișările, distrugerea habitatelor naturale și pierderea biodiversității.

Abordarea problemelor legate de deșeurile COVID-19 (de exemplu, măștile).

Provocarea 4 - Orașe inteligente: Introducerea sau îmbunătățirea stadiului actual al orașelor inteligente și al inteligenței urbane pentru a aborda provocările din ce în ce mai mari ale urbanizării în ceea ce privește serviciile publice sau guvernanța locală.

Exemple:

Utilizarea eficientă a infrastructurii prin intermediul inteligenței artificiale și al analizei datelor.

Soluții și tehnologii responsabile de gen pentru îmbunătățirea spațiilor publice.

Inovare tehnologică și de date pentru siguranța rutieră și a călătoriilor (de exemplu, ajustarea cadenței și a sincronizării semafoarelor pentru a răspunde în timp real la trafic, reducând congestia rutieră).

Soluții pentru promovarea ciclismului și a mobilității ecologice în zonele urbane.

Infrastructură și servicii turistice inteligente și incluzive, cu accent pe persoanele cu handicap.

Soluții pentru transformarea urbană a orașelor dependente de cărbune (mono-funcționale) (tehnologice, sociale, culturale, politice și economice).

Data preconizată de începere a contractului: 15 februarie 2022

Durata preconizată a contractului: 7-12 luni

Premiul estimat: Între 20.000 și 40.000 USD, solicitanții asigură o cofinanțare de cel puțin 20% din costul total al proiectului.

Solicitanții trebuie să își prezinte propunerile utilizând modelele de Formular de cerere (din Anexa 3) și de Formular de defalcare a bugetului (din Anexa 4).

Cererea trebuie trimisă la adresa procurement.irh@undp.org  cu titlul "UNDPIRH-CFP-202106 Polish Challenge Fund Autmn" până luni, 20 decembrie 2021, ora 23:59 CET.

Documente:

Annex 1 Terms of Reference 

Annex 2 Guidelines

Annex 3 Application Form

Annex 4 Budget

Annex 5 Contract Template