Prima   -  Presa   -  Noutăți - Proiectul GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" anunță apel de propuneri de proiecte în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina în Republica Moldova

Proiectul GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" anunță apel de propuneri de proiecte în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina în Republica Moldova

   
13.04.2022   528 Accesări  

Proiectul GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" invită organizațiile neguvernamentale să depună propuneri de proiecte pentru implementarea inițiativelor locale de susținere a comunităților gazdă și a refugiaților din Ucraina în Republica Moldova. Fondurile sunt puse la dispoziție de către Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

Sprijinul german acoperă cele patru regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova - Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia - și municipiul Chișinău. Scopul este de a răspunde nevoilor acute ale persoanelor afectate de criză, dar și de a spori capacitățile instituționale ale autorităților publice și/sau ale organizațiilor neguvernamentale pentru a face față situațiilor de urgență și de criză actuale și viitoare.

Beneficiarii țintă sunt (dar fără a se limita la) cetățeni din Moldova și Ucraina, organizații ale societății civile (OSC) și administrații publice locale din comunitățile gazdă. Inițiativa se va concentra pe oferirea unei serii de răspunsuri aliniate la trei obiective generale: (I) Acordarea asistenței imediate de urgență și cu caracter critic din punct de vedere a timpului și asigurarea accesului la serviciile esențiale de bază. (II) Sporirea capacității de pregătire pentru situații de urgență și de redresare rezilientă la nivel regional și/sau comunitar. (III) Sporirea coeziunii sociale în rândul refugiaților și al membrilor comunităților gazdă, și integrarea socială și economică, inclusiv a femeilor și a altor grupuri vulnerabile.

Proiectul GIZ/MSPL este în căutarea organizațiilor neguvernamentale / non-profit cu experiență în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: dezvoltarea comunitară și implicarea cetățenilor, și implementarea programelor de sprijin, răspuns la situații de criză și de urgență, precum și cu capacitatea de a lucra în rețea și/sau de a coopera cu alte organizații ale societății civile și instituții publice.

Organizațiile selectate sunt încurajate să coopereze cu alte organizații ale societății civile și instituții publice și să identifice nevoile de creștere a capacităților, precum și să consolideze mecanismele de sprijin și de răspuns în caz de urgență în implementarea activităților legate de obiectivele propuse.

Organizațiile ar trebui să promoveze respectarea drepturilor omului și a egalității de gen și să respecte legislația de mediu aplicabilă. Activitățile propuse pentru implementare nu trebuie să reflecte opinii politice sau să facă parte din campanii electorale.

Durata preconizată a proiectului: până în septembrie 2022.

Suma minimă acordată este 25.000 de Euro (echivalentul în MDL), iar suma maximă - 100.000 de Euro. Vor fi luate în considerare propuneri cu sume mai mici, cu condiția disponibilității de alăturare unui consorțiu cu alte organizații.

Organizațiile neguvernamentale / non-profit care au sediul și sunt înregistrate legal în Republica Moldova sunt eligibile pentru a depune cererea de participare. Sunt acceptate cererile din partea consorțiilor/parteneriatelor între două sau mai multe organizații. În cazul unui consorțiu/parteneriat, organizația lider va include o scurtă descriere a modalității de operare propuse.

Conceptele cu descrierea generală, inclusiv serviciile/activitățile prevăzute și achizițiile de mică amploare, bugetul preconizat trebuie să fie prezentate în limba engleză, pe maxim 5 pagini. Vă rugăm să nu uitați să indicați numele complet al organizației dumneavoastră, precum și datele de contact.

Pentru conceptele selectate, organizației i se va cere să prezinte o propunere de proiect completă, utilizând modelele GIZ.

Conceptele se vor transmite prin e-mail la adresa proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", mlps@giz.de, până la data de 22 aprilie 2022, cu mențiunea "Sprijin ca răspuns la situația actuală a refugiaților". Întrebările pot fi adresate la aceeași adresă de e-mail cel târziu până la data de 18 aprilie 2022.