Prima   -  Presa   -  Noutăți - În atenția APL I din Regiunea de Dezvoltare Sud ce vor depune proiecte pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale!

În atenția APL I din Regiunea de Dezvoltare Sud ce vor depune proiecte pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale!

   
14.04.2022   430 Accesări  

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională au lansat, la 22 martie a.c., Concursul de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de Dezvoltare Locală „Satul European". Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 

În premieră, în cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală este prevăzută  o linie de finanțare pentru planuri urbanistice generale, astfel încât primăriile să poată să și le dezvolte și în baza lor să construiască mai departe localitățile lor.

Este vorba de Măsura 1.3. Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale, care se regăsește la Domeniul de intervenție 1. „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale", la care pot aplica APL de nivelul I .

Valoarea limită per proiect care se acordă pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale este de 1 mil. lei.

Astfel, primăriile care intenționează să depună propuneri de proiecte în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Generale, sunt îndemnate să consulte GHIDUL DE APLICARE la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală, Măsura 1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale.

Documentul poate fi consultat mai jos, la rubrica „Fișiere anexate".

Solicitările de finanțare pot fi depuse în perioada 22 martie - 20 aprilie a.c. Dosarele depuse după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Dosarele cu cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

Informația completă despre Concurs, inclusiv documentele necesare pentru dosarul de participare, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul  de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor pentru dezvoltare locală, care poate fi accesat aici: https://satuleuropean.gov.md/.